صادرات سیم و کابل به عراق

همکاری نزدیک با شرکای تجاریمان در ایران و عراق موجب شده است در ارائه پیشنهاد و تأمین ملزومات پروژه های صنعتی و انرژی کشور عراق توفیقات چشمگیری به دست آوریم و در مبحث صادرات سیم و کابل به عراق حرفهایی برای گفتن داشته باشیم.

صادرات یک مقوله چندوجهی است که موفقیت یا عدم موفقیت در آن متأثر از چندین فراسنج خواهد بود. شاید بتوان گفت صادرات زیر مجموعه ای از فروش و بازاریابی است و تنها جامعه هدف و بازار (های) مدنظر دچار تغییر یا توسعه شده اند. رفتار شرکتها در قبال این تغییرات از عوامل تعیین کننده پیروزی در امر صادرات به شمار میرود.

صادرات سیم و کابل، یک فرصت و یک چالش دوست داشتنی

انبار فروش کابل خودنگهدار

صرفنظر از این که محصول صادراتی چیست و مبدأ و مقصد صادرات کجاست، خود موضوع صادرات یک فعالیت چالش برانگیز و پر هیجان برای مجموعه های فعال در این امر است. نکات زیر در این چالش تجاری خودنمایی میکنند:

 1. رقابت گسترده: هنگامی که یک محصول مانند سیم و کابل قرار است در بازارهای بین المللی معرفی و عرضه شود، رقبای بسیار بیشتری وجود خواهند داشت و ماندن و پیروز شدن در چنین رقابتی مستلزم هدفمند و برنامه محور کار کردن است.
 2. توانمندی در تولید و تأمین: بدیهی است که برای صادرات سیم و کابل باید از توانمندی در مقوله تولید یا تأمین محصولات این حوزه بهره مند باشیم. توانمندی تشکیل گروه های تجاری و صنعتی در این زمینه یک امتیاز برجسته است.
 3. شناسایی بازار هدف: هدف ما در این مبحث صادرات انواع سیم و کابل به عراق است؛ پس بدیهی خواهد بود که شناسایی نیازهای بازار عراق به انواع سیم و کابل نکته مهمی باشد.
 4. راهبردهای بازاریابی صادراتی: این نکته در آخر بیان شد نه از این جهت که اهمیت کمتری دارد؛ بلکه بالعکس، مهمترین رکن موفقیت در صادرات همین موضوع است و وجه تمایز شرکتها در دستیابی به اهداف صادراتی هم منتج از همین پارامتر خواهد بود.

محصولات حاضر در سبد صادرات سیم و کابل به عراق

انواع کابل برق صنعتی

با توجه به آخرین نیازسنجیها و مطالعات موردی مذاکرات انجام شده با مشتریان عراقی، محصولاتی که در ادامه معرفی میشوند در صدر برنامه صادرات سیم و کابل به کشور عراق قرار دارند:

 • کابل برق فشار ضعیف مسی و آلومینیومی تک رشته و چند رشته
 • فشار متوسط زمینی آلومینیومی و مسی آرمردار و بدون آرمور
 • کابلهای فشار قوی و فوق فشار قوی زمینی
 • کابل خودنگهدار
 • هادیهای هوایی خطوط انتقال و توزیع برق
 • سیم و کابل برق ساختمانی
 • کابل مخصوص سامانه های اعلان و اعلام حریق
 • کابلهای شبکه
 • انواع کابل کنترل و فرمان ساده، شیلد دار و زره دار
 • کابلهای مخابراتی Indoor و Outdoor

شرکای تجاری ما در صادرات انواع سیم و کابل

صادرات سیم و کابل به عراق

نگاه مجموعه نامیرا کابل به صادرات نگاهی فراگیر و گسترده است؛ پس موفقیت در این زمینه حتماً نیازمند همکاریهای نزدیک مابین شرکای تجاری ایرانی و عراقیست. میتوان در یک دسته بندی مجموعه های همکار را این گونه معرفی نمود:

 1. سازمانها و شرکتهای کارفرما در پروژه های انرژی و صنعتی کشور عراق
 2. تجار، شرکتهای صنعتی و پیمانکاران عراقی
 3. بازرگانان و شرکتهای پیمانکار ایرانی فعال در پروژه های کشور عراق
 4. تولید کنندگان انواع سیم و کابل