انبار سیم و کابل شماره یک

درباره نامیرا کابل

فعالیت نامیرا کابل از دوم بهمن ماه سال 1392 هجری شمسی آغاز و با خواست خداوند یگانه و عزیز، موفقیتهای فراوانی برای این مجموعه حاصل شده است.

برنامه نامیرا کابل، متمرکز بر تجارت سیم و کابلهاییست که بتوان صفت خوب و مرغوب را در وصف آنها به کار برد. افراد این گروه باور دارند با این برنامه، میتوان در ذهن و قلب مشتریان ماندگار شد؛ چون خوبی نامیراست…

برای آنکه دسترسی آسان مشتریان به سیم و کابلهای استاندارد، مرغوب و با دوام ایجاد گردد؛ نامیرا کابل از دانش فنی، تجارب، امکانات و ارتباطات با شرکای تجاری استفاده مینماید.

برآیند اقدامات این مجموعه، فراهم شدن امکان انتخاب آگاهانه برای خریداران و دستیابی آنها به راهکارها و محصولاتیست که حداکثر تناسب را با طرحهای آنان داشته و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردارند.

مؤسس نامیرا کابل

جهان بینی و دیدگاههای هر انسان، معمولاً در کار و تعاملات اجتماعی او بروز مییابند. بر این اساس، طبیعی خواهد بود که روش کاری مجموعه نامیرا کابل برگرفته از دیدگاههای مؤسس آن باشد.

محمد دلگری باور دارد تمامی انتخابها باید آگاهانه باشند. انتخابهایی که بر پایه برهانها و خردمندانه حاصل میشوند، امید میرود به موفقیت بینجامند؛ اما صرفنظر از نتیجه، این روش انتخاب، انسان را از ملامت و ندامت انجام کار نابخردانه به دور نگاه میدارد. بر پایه همین باور، مجموعه نامیرا کابل در طول سالهای فعالیت خویش تا کنون، تلاش نموده اطلاعات کافی را در اختیار مشتریان گذارد تا آنها با آگاهی کامل دست به انتخاب محصول بزنند.

وی علاقه مند است آموخته ها و تجارب خود را با شرکای تجاری و مشتریان به اشتراک گذارد و تجارب آنها را بشنود و بخواند. به همین دلیل، در ساعات کاری به گفت و گو یا مکاتبه با گروههای یاد شده، اندیشیدن برای اصلاح یا توسعه طرحهای اقتصادی مجموعه و اجرای بخشی از برنامه های مهم میپردازد.