محصولات / Products

Flexible Wire
سیم افشان (انعطاف پذیر)

ساختار:Cu/PVC or Cu/LSZH
ولتاژ اسمی:300/500 یا 450/750 ولت
استاندارد:IEC 60227-3, IEC 60228, IEC 60332-1, HD 21.3, INSO1 607-3
گوناگونی سایز:0.5 تا 150 mm2
رنگ عایق: زرد، آبی، قرمز، سبز، مشکی، قهوه ای، طوسی، سفید، نارنجی، بنفش، صورتی و سبز/زرد (ارت)
1. INSO مخفف سازمان ملی استاندارد ایران است.

Solid & Stranded Wire
سیم مفتولی و نیمه افشان

ساختار:Cu/PVC or Cu/LSZH
ولتاژ اسمی:300/500 یا 450/750 ولت
استاندارد:IEC 60227-3, IEC 60228, IEC 60332-1, HD 21.3, INSO 607-3
گوناگونی سایز:0.5 تا 10 mm2 مفتولی، 16 تا 185 mm2 نیمه افشان
رنگ عایق: زرد، مشکی، آبی، سبز، قرمز، قهوه ای و زرد/سبز (ارت)

Light Duty Flexible Cable
کابل افشان سبک

ساختار:Cu/PVC/PVC
ولتاژ اسمی:300/300 یا 300/500 ولت
استاندارد:IEC 60227-5, IEC 60228, IEC 60332-1, HD 21.5, INSO 607-5
گوناگونی سایز:2، 3 و 4 رشته گرد با سطح مقطع 0.5؛ دو رشته تخت 0.5 تا 2.5 mm2
رنگ روکش: سفید یا مشکی و یا طوسی

Ordinary Duty Flexible Cable
کابل افشان معمولی

ساختار:Cu/PVC/PVC or Cu/PVC/Bd/PVC
ولتاژ اسمی:300/500 یا 450/750 ولت
استاندارد:IEC 60227-5, IEC 60228, IEC 60332-1, HD 21.5, INSO 607-5, INSO 607-6
گوناگونی سایز:2، 3، 4 و 5 رشته، 0.75 تا 16 mm2
رنگ روکش: مشکی

Ordinary Duty Solid Cable
کابل مفتولی معمولی

ساختار: Cu/PVC/Bd/PVC
ولتاژ اسمی:300/500 ولت
استاندارد:IEC 60227-4, IEC 60228, IEC 60332-1, INSO 607-4
گوناگونی سایز:2، 3، 4 و 5 رشته، 1.5 تا 16 mm2
رنگ روکش: مشکی یا سفید

LV Copper Power Cable
کابل قدرت مسی ولتاژ پایین

کد شناسایی:NYY, NYY-O, NYY-J, N2XY, N2XY-O, N2XY-J, N2X2Y. N2XH, NYCY
ولتاژ اسمی:0.6/1 کیلو ولت
استاندارد:IEC 60502-1, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-1
گوناگونی سایز:1، 2، 3، 3.5، 4 و 5 رشته، 1.5 تا 500 mm2
رنگ روکش: مشکی یا قرمز

LV Aluminium Power Cable
کابل قدرت آلومینیومی ولتاژ پایین

کد شناسایی:NAYY, NAYY-O, NAYY-J, NA2XY, NA2XY-O, NA2X2Y. NA2XH
ولتاژ اسمی:0.6/1 کیلو ولت
استاندارد:IEC 60502-1, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-1
گوناگونی سایز:1، 2، 3، 3.5، 4 و 5 رشته، 10 تا 500 mm2
رنگ روکش: مشکی یا قرمز

LV Armoured Power Cable
کابل قدرت زره دار ولتاژ پایین

کد شناسایی:N2XRY, N2XRY-O/J, N2XRH, NYRY, NYRY-O/J, NA2XRY, NA2XRY-O/J, NA2XBY
ولتاژ اسمی:0.6/1 کیلو ولت
استاندارد:IEC 60502-1, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-1
گوناگونی سایز:1، 2، 3، 3.5، 4 و 5 رشته، 1.5 تا 500 mm2
رنگ روکش: مشکی یا قرمز

Photovoltaic Solar Cable
کابل سولار (فتوولتائیک)

کد شناسایی:H1Z2Z2-K
ولتاژ اسمی:1000 ولت AC؛ 1500 ولت DC
ولتاژ بیشینه:1200 ولت AC؛ 1800 ولت DC
استاندارد:EN 50618, IEC 60228, BS/EN 50396, IEC 60332, HD 605 S2, EN 60212, IEC 62930, TÜV 2 PfG 1169
گوناگونی سایز:2.5 تا 35 mm2
رنگ روکش: مشکی، قرمز، آبی

MV Power Cable
کابل قدرت ولتاژ متوسط

کد شناسایی:N2XSY, N2XSH, N2XSYBY, N2XSYRY, N2XSEY, N2XSEYRY, NA2XY, NA2XH, NA2XSYBY, NA2XSEY, NA2XSEYRY, NA2XS2Y
ولتاژ اسمی:(12) 6/10, (24) 12/20 یا (36) 18/30 کیلو ولت
استاندارد:IEC 60502-2, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-2
گوناگونی سایز:تک رشته 35 تا 1000 mm2 و سه رشته 50 تا 300 mm2
رنگ روکش: قرمز یا مشکی

HV & EHV Power Cable
کابل قدرت ولتاژ بالا

جنس رسانا و عایق:مس یا آلومینیوم/ پلی اتیلن کراسلینک شده ویژه
حفاظت افزوده:نوار مانع نفوذ آب، زره نواری، مفتولی یا کروگیت، روکش مقاوم به UV
ولتاژ اسمی (KV) :38/66, 76/132, 133/230, 230/400
استاندارد:IEC 60228, IEC 60840, IEC 62067, IEC 60332-1-2
گوناگونی سایز:185 تا 2500 mm2
رنگ روکش: مشکی

Overhead Aluminium Conductors
هادیهای آلومینیومی خطوط هوایی

انواع:تمام آلومینیومی، آلومنیویم آلیاژی، آلومینیوم تقویت شده با فولاد
کدشناسایی:AAC, AAAC, ACSR/GA, ACSR/AW
استاندارد:IEC 61089, BS 215, ASTM B 232, EN 50182, DIN 48204, BS/EN 60889
افزون بر نوع بدون روکش، این هادیها قابل عرضه به صورت روکشدار برای خطوط هوایی 20 کیلوولت نیز هستند.

Aerial Bundled Cable
کابل برق هوایی خودنگهدار

ولتاژ اسمی:(1.2) 0.6/1 یا (24) 12/20 کیلو ولت
استاندارد:HD 626, BS 7870-5, IEC 60228, IEC 60502 و مجموعه استانداردهای شبکه های هوایی توزیع برق ایران
گوناگونی سایز:تکفاز و سه فاز LV از 16 تا 120 mm2؛ سه فاز MV از 35 تا 150 mm2
رنگ روکش: مشکی

Flexible Control Cable
کابل فرمان افشان

ساختار:Cu/PVC/PVC
کد شناسایی:NYSLY, NYSLY-JZ, H05VV-F
ولتاژ اسمی:300/500 ولت
استاندارد:IEC 60227-7, IEC 60228, IEC 60332-1, INSO 607-7
گوناگونی سایز:2 تا 40 رشته؛ 0.5 تا 2.5 mm2
رنگ روکش: مشکی

Screened Flexible Control Cable
کابل فرمان افشان شیلد دار

ساختار:Cu/PVC/PET/CWB/PVC
کد شناسایی:NYSLCY, NYSLCY-JZ, H05VC4V-F
ولتاژ اسمی:300/500 ولت
استاندارد:IEC 60227-7, IEC 60228, IEC 60332-1, INSO 607-7
گوناگونی سایز:2 تا 40 رشته؛ 0.5 تا 2.5 mm2
رنگ روکش: طوسی
این محصول به صورت زوج به هم تابیده، فویل و شیلد دار، سایزبندی AWG و کد LiY(St)CY نیز قابل عرضه است.

Instrumentation Cable
کابل ابزار دقیق

کد شناسایی:RE-2X(St)Y, RE-2X(St)H, RE-2X(St)Y PiMF, RE-2X(St)YRY
ولتاژ اسمی:500 یا 300/500 ولت
استاندارد:BS/EN 50228, BS 5308-1/2, IEC 60092, IEC 60228, IEC 60332-1, IEC 60331
گوناگونی سایز:1 زوج تا 30 زوج، 0.5 تا 1.5 mm2
رنگ روکش: آبی یا مشکی و یا قرمز (در نوع مقاوم در برابر حریق)
افزون بر SWA، این کابل قابل ارائه با زره بافت SWB نیز خواهد بود.

Solid Control Cable
کابل کنترل مفتولی

کد شناسایی:NYY-J, NYY-JZ, N2XRY-JZ, NYCY, N2XCYRY-JZ
ولتاژ اسمی:0.6/1 کیلو ولت
استاندارد:IEC 60502-1, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-1
گوناگونی سایز:5 تا 90 رشته؛ 1.5 یا 2.5 mm2
رنگ روکش: مشکی

Flat Cable
کابل برق و فرمان تخت

ساختار:Cu/PVC/PVC
کد شناسایی:H05VVH6-F, H07VVH6-F
ولتاژ اسمی:300/500 یا 450/750 ولت
استاندارد:IEC 60227-6, IEC 60228, IEC 60332-1, INSO 607-6
گوناگونی سایز:4 تا 24 رشته؛ 0.75 تا 16 mm2
رنگ روکش: طوسی یا مشکی

Jumper Wire
سیم رانژه

ساختار:TiCu/PVC
کد شناسایی:YV
استاندارد:VDE 0812, VDE 0815, TCI
گوناگونی سایز:2 رشته (تک زوج)، 0.5 یا 0.6 mm
رنگ عایق: سفید و مشکی

Indoor Telephone Cable
کابل تلفن داخل ساختمانی

ساختار:Cu/PVC/OSCR/TCDW/PVC or Cu/PE/OSCR/TCDW/PVC
کد شناسایی:J-Y(St)Y or J-2Y(St)Y
استاندارد:IEC 60189, VDE 0815, IEC 60332
گوناگونی سایز:2 تا 100 زوج؛ قطر 0.5 یا 0.6 mm
رنگ روکش: طوسی
افزون بر کاربرد تلفن، این کابل برای آیفون تصویری، VDSL، ADSL، سیستمهای امنیتی ساختمان و انتقال دیتا نیز به کار میرود.

Outdoor Telecom Cable
کابل مخابراتی بیرون ساختمانی

ساختار:Cu/PE/OSCR/TCDW/PE
کد شناسایی:A-2Y(St)2Y
استاندارد:VDE 0816, ASTM D 1248, TCI
گوناگونی سایز:2 تا 200 زوج؛ قطر 0.6 mm
رنگ روکش: مشکی؛ مقاوم در برابر UV و شرایط جوی

LAN Cable
کابل شبکه کامپیوتری

انواع:Cat 5E, Cat 6, Cat 6A
ساختار حفاظتی:U/UTP, F/UTP, SF/UTP, F/FTP
استاندارد:IEC 61156-5, EN 50176, ISO 11801, IEC 60754, TIA 568 C.2
جنس و سایز رسانا:مس مفتولی 23 AWG در نوع Cat 6 و AWG 24 در نوع Cat 5E
جنس روکش: PVC, PE یا LSZH
رنگ روکش:متنوع

KNX Cable
کابل هوشمند سازی ساختمان

ساختار:Cu/PVC/ISCR/OSCR/PVC or LSZH
استاندارد:BS/EN 50090, VDE 0815, IEC 60228, IEC 60332
سایز:0.8×2×2 mm
رنگ روکش:سبز

Coaxial Cable
کابل هم محور فرکانس بالا

انواع:2.5C-2V, 3C-2V, 4.5C-2V, RG59, RG6, RG11, RG213, RG58
استاندارد:EN 50117-2, IEC 60332, IEC 60096, JIS C-3501, MIL C-17
جنس رسانای مرکزی:مس یا مس قلع اندود
شیلد:بافت مس، بافت مس قلع اندود و یا بافت به همراه فویل آلومینیومی
جنس روکش:PVC یا LSZH
رنگ روکش:سفید یا مشکی
افزون بر موارد یاد شده، کابل کواکسیال ترکیبی و کابل میکروفونی نیز ارائه میگردد.

High Temp Silicone Wire
سیم مقاوم در برابر حرارت

ساختار:TiCu/SiR or TiCu/SiR/FGB
ولتاژ اسمی:300/500 ولت
استاندارد:IEC 60245, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034, INSO 1926
گوناگونی سایز:0.25 تا 120 mm2
رنگ عایق:متنوع
سیم سیلیکونی مخصوص سیستم جرقه زن با ولتاژ 10، 20 و 30 کیلوولت نیز ارائه میشود.

Heat Resistant Cable
کابل مقاوم در برابر حرارت

ساختار:TiCu/SiR/SiR or TiCu/SiR/OSCR/TCWB/SiR
ولتاژ اسمی:300/500 ولت
استاندارد:IEC 60245-3, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034, INSO 1926-3, VDE 0482-332
گوناگونی سایز:2 تا 25 رشته؛ 0.25 تا 16 mm2
رنگ روکش:اُخرایی یا مشکی
این کابل به صورت شیلد و فویل دار و نیز زره دار قابل عرضه است.

Fire Alarm Cable
کابل اعلام حریق

استاندارد:IEC 60228, IEC 61034, IEC 60754, IEC 60332, IEC 60331, BS 6387: Cat CWZ, BS 7629, EN 50200: PH 30, PH 60, PH 120
گوناگونی سایز:2، 3 یا 4 رشته؛ 1.5 یا 2.5 mm2
جنس رسانا:مس مفتولی، نیمه افشان و یا افشان
جنس عایق:سیلیکون رابر ویژه
شیلد:فویل آلومینیومی به همراه سیم محافظ مدار
جنس و رنگ روکش:آمیزه LS&HFFR قرمز

Flexible Rubber Cable
کابل افشان رابر بسیار انعطاف پذیر

ساختار:Cu/EPDM/SE4 Rubber or Cu/EPR/PCP
کد شناسایی:H07RN-F
ولتاژ اسمی:450/750 ولت
استاندارد:IEC 60245-4, IEC 60228, IEC 60332, INSO 1926-4, HD 22.4
گوناگونی سایز:1 تا 24 رشته؛ 1 تا 300 mm2
رنگ روکش:مشکی
انعطاف پذیری بالا، مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر روغن و مواد شیمیایی، مقاوم در برابر کشش و سایش

Marine & Ship Cable
کابل کشتی و تأسیسات دریایی

ساختار:Cu/EPR/SE1 Rubber
کد شناسایی:MGG or MGCG
ولتاژ اسمی:0.6/1 کیلوولت
استاندارد:IEC 60228, DIN 89160, IEC 60092-3, IEC 60332, INSO 7599-353
گوناگونی سایز:1 تا 24 رشته؛ 1.5 تا 95 mm2
رنگ روکش:مشکی
انعطاف پذیری بالا، مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر روغن و مواد شیمیایی، مقاوم در برابر کشش و سایش

Welding Cable
کابل جوشکاری

جنس و کلاس رسانا:مس افشان بسیار انعطاف پذیر (کلاس 6)
جدا کننده:نوار پلی استر
جنس روکش:آمیزه لاستیکی مقاوم در برابر تنشهای حرارتی، مکانیکی و شیمیایی
استاندارد:IEC 60245-6, IEC 60228, IEC 60332, INSO 1926-6
گوناگونی سایز:16 تا 120 mm2
رنگ روکش:مشکی