رونق فروش سیم و کابل

رونق فروش سیم و کابل و گرمی بازار این محصولات چگونه امکان پذیر است؟ چه عواملی در این امر دخیل هستند؟ نامیرا کابل پاسخ اینها را به شما میگوید…

منظور از رونق چیست؟

رونق

در لغت نامه ها، واژه رونق را مترادف پیشرفت، نیکویی، روایی و گرمی بازار و متضاد کسادی نوشته اند. به نظر میرسد که عبارت گرمی بازار مفهوم عملی و ملموستری از لغت رونق برای موضوع مورد بحث ما ارائه میکند و به مفاهیم اقتصادی نزدیکتر است.

بر این اساس، زمانی که از رونق بازار یک محصول یا گروه محصول سخن به میان می آید؛ یعنی خرید و فروش به خوبی در حال انجام است و تأمین و توزیع کالاها صورت میپذیرد.

گاهی میبینیم و میشنویم که برخیها رونق بازارها را مساوی با افزایش قیمتها میدانند. مثلاً وقتی کالایی با قیمت بیشتر به نسبت گذشته فروخته میشود، میگویند بازارش رونق دارد. این برداشت نادرست بوده و در عمل خلاف آن مشاهده شده است. رونق و سود بیشتر حاصل گسترش بازار، افزایش مشتریان و رشد خرید و فروش خواهد بود؛ نه افزایش قیمت.

شاخصه های موثر در رونق فروش سیم و کابل

اگر فراسنجهای تاثیرگذار در رونق بازار و فروش محصولات متنوع در گروه کابلها و سیمها را بدانیم، به راحتی در مییابیم که حضور و وجود آنها موجب گرمی بازار خواهد شد و نبودشان مقدمات رکود را فراهم میسازد.

بر پایه دانسته ها، اطلاعات، استنتاجها و تجربه های به دست آمده در چندین سال فعالیت مجموعه نامیرا کابل، میتوانیم عوامل زیر را در رونق بازار این حوزه کاری دخیل معرفی کنیم:

  1. تداوم فعالیتهای عمرانی، صنعتی و کشاورزی
  2. طراحی و اجرای بهترین راهبرد تبلیغات، بازاریابی، عرضه و فروش
  3. امکان تأمین مواد اولیه تولید در زمان کوتاه، بدون وقفه و به مقدار کافی
  4. توانایی در تولید یا تأمین محصولات مورد نیاز بازار و پاسخگویی مناسب به تقاضای روز خریداران
  5. تعهد نسبت به رعایت حقوق مشتریان

چنانچه این پنج ردیف وجود داشته باشند، شرایط برای ایجاد رونق در بازار سیم و کابل فراهم خواهد بود.

ضد رونقها را بشناسیم

عوامل عدم رونق بازار سیم و کابل

بدیهی است که برعکس 5 شاخصه بیان شده در بخش قبل را میتوان از عوامل رکود بازار و کسادی خرید و فروش برشمرد. اما در اینجا موارد دیگری را نیز بیان میکنیم که نقش آنها همانند ترمزی بر جریان روان بازار خواهد بود:

  1. عدم آرامش در بازار و غیر قابل پیش بینی بودن شرایط کوتاه مدت
  2. مقررات دست و پا گیر و مخل بازار آزاد در سطح ملی و بین المللی
  3. تغییرات مکرر قوانین و شوک حاصل از آنها به بازار
  4. نوسانات نرخ ارز و چند نرخی بودن آن
  5. تولید و فروش محصولات غیر استاندارد

شاید خیلی از مخاطبین این مطلب، با ما در این موضوع که ردیفهای یک تا چهار سبب افت بازار سیم و کابل میشوند موافق باشند؛ اما در مورد ردیف 5 کمی تردید داشته باشند. برای رفع این ابهام، شما را به تفکر راجع به آثار مخرب رواج محصولات نامرغوب و غیر استاندارد در بازار دعوت میکنیم. پس از آن خواهید دید که چگونه این کار در ابتدا آمار فروش را بالا نشان میدهد؛ اما ضربه ها و زیانهای اقتصادی آن پس از مدتی آشکار میشود و به قول قدیمیها: «برکت را از کسب و کارها میبرد.»

چگونه به رونق فروش سیم و کابل خواهیم رسید؟

رونق فروش سیم و کابل

از پنج فراسنجی که در دو پاراگراف قبل بیان شد، سه مورد آن کاملاً به تصمیمات و اقدامات ما بستگی دارند. به بیان دیگر، ردیفهای 2، 4 و 5 رابطه مستقیمی با نگاهها، برنامه ها و شیوه اجرای آنها در شرکتهای فعال صنعت و بازار سیم و کابل خواهند داشت.

شما صاحب بنگاه اقتصادی فعال در حوزه سیم و کابل، برای دستیابی به رشد فروش و رونق کسب و کار خود بایستی نگاه خود و راهبرد مدیریتی را اصلاح نمایید. در غیر این صورت، نباید منتظر رخداد مثبتی در مجموعه خود باشید.

تلفیق تجربه های موسپیدان صنعت و تجارت سیم و کابل با ایده های عملیاتی، کارشناسانه و آزموده نیروهای جوان در مدیریت فروش، میتواند زمینه ساز رونق و رشد باشد.