مرکز خرید کابل برق هوایی

در مرکز خرید کابل برق هوایی نمونه های متنوعی از کابلها در معرض انتخاب مشتریان هستند.

ناگفته پیداست به آن دسته از کابلهای برق که قابلیت نصب در خطوط و شبکه های هوایی را دارا هستند، میتوان عنوان کابل برق هوایی اطلاق نمود. البته مستحضرید که هادیها یا سیمهای هوایی اعم از بدون روکش و روکشدار در این تعریف نمیگنجند. اینجا هستیم تا بیشتر درباره کابلهای هوایی با هم گفت و گو کنیم.

انواع کابل برق هوایی

کابل خودنگهدار 6 سیمه

غالباً کابلهای هوایی برق در خطوط توزیع و در سطوح ولتاژی فشار ضعیف و فشار متوسط به کار میروند. دو نوع رایج این کابلها عبارتند از:

 1. کابل هوایی فاصله دار
 2. کابل هوایی خودنگهدار

در ایران، کابلهای خودنگهدار استفاده بیشتری دارد و  آن را هم در شبکه های عمومی و هم خطوط اختصاصی هوایی LV و MV توزیع برق میبینیم.

کابل فاصله دار فقط برای فشار متوسط ساخته میشود و میتوان گفت در مقایسه با کابلهای خودنگهدار از قیمت کمتری برخوردار است.

انتخاب کابلهای هوایی

کابل فاصله دار

چنانچه انتخاب شما برای برق رسانی و توزیع انرژی الکتریسیته خط هوایی است، معیارهای زیر در انتخاب نوع و سایز مناسب کابل هوایی دارای اهمیت هستند:

 • مقدار توان یا جریان عبوری از خط (کابل)
 • طول خط
 • شرایط آب و هوایی محل نصب کابل
 • ولتاژ نامی شبکه
 • تعداد فازها

با آگاهی نسبت به همه موارد یاد شده، خواهیم توانست سایز مناسب را از میان کابل فاصله دار یا کابل خودنگهدار انتخاب نماییم.

خرید کابل برق هوایی

انبار فروش کابل خودنگهدار

با هدف انتخاب بهینه و خرید مطلوب، گزینه های متنوعی از کابلهای هوایی برق با ویژگیهای زیر به مشتریان ارجمند معرفی میشوند:

 • تنوع سایز کابلها
 • تناسب میان قیمت و کیفیت کابل
 • تضمین استاندارد بودن کابلهای معرفی شده
 • عرضه کابل بر اساس AVL توانیر و دیگر شرکتها
 • ارسال مستقیم از انبار تولید یا انبار پخش