مرکز خرید کابل برق هوایی

در مرکز خرید کابل برق هوایی نمونه های متنوعی از کابلها با درجه کیفی متفاوت و قیمت های مناسب در معرض انتخاب مشتریان هستند.
ناگفته پیداست که به آن دسته از کابلهای برق که قابلیت نصب در خطوط و شبکه های هوایی را دارا هستند، می توان عنوان کابل برق هوایی اطلاق نمود. البته مستحضرید که هادیها یا سیمهای هوایی اعم از بدون روکش و روکشدار در این تعریف نمی گنجند. اینجا هستیم تا بیشتر درباره کابلهای هوایی با هم صحبت کنیم.

کابل خودنگهدار 6 سیمه

انواع کابل برق هوایی

غالبا کابلهای هوایی برق در خطوط توزیع و در سطوح ولتاژی فشار ضعیف و فشار متوسط به کار می روند. دو نوع رایج این کابلها عبارتند از:

 1. کابل هوایی فاصله دار
 2. کابل هوایی خودنگهدار

در ایران نوع دوم، یعنی کابل خودنگهدار استفاده بیشتری دارد و  آن را هم در شبکه های عمومی و هم خطوط اختصاصی هوایی توزیع برق می بینیم.

کابل فاصله دار بیشتر برای ولتاژهای فشار متوسط ساخته می شود و می توان گفت در مقایسه با کابلهای خودنگهدار از قیمت کمتری برخوردار است.

کابل فاصله دار

انتخاب کابل هوایی

چنانچه انتخاب شما برای برق رسانی و توزیع انرژی الکتریسیته خط هوایی است، معیارهای زیر در انتخاب نوع و سایز مناسب کابل هوایی دارای اهمیت هستند:

 • مقدار توان یا جریان عبوری از خط (کابل)
 • طول خط
 • شرایط آب و هوایی محل نصب کابل
 • فاصله پایه ها یا تیرها از یکدیگر (اسپن خط)
 • ولتاژ نامی شبکه
 • تعداد فازها
 • وضعیت حریم خط هوایی برق

با آگاهی نسبت به همه موارد یاد شده خواهیم توانست کابل فاصله دار یا کابل خودنگهدار را با سایز مناسب انتخاب نماییم.

انبار فروش کابل خودنگهدار

خرید کابل برق هوایی

با هدف انتخاب بهینه و خرید مطلوب، گزینه های متنوعی از کابلهای هوایی برق با ویژگیهای زیر به مشتریان ارجمند معرفی میشوند:

 1. تنوع سایز کابلها
 2. تناسب میان قیمت و کیفیت کابل
 3. تضمین استاندارد بودن کابلهای معرفی شده
 4. عرضه کابل بر اساس تاییدیه مورد نظر مشتری
 5. ارسال مستقیم از انبار تولید یا انبار پخش

تماس با ما