تحلیل صنعت سیم و کابل ایران

در این مقاله نگاهی خواهیم داشت بر صنعت سیم و کابل ایران و آسیبها و رویکردها را مرور کرده و راهکار برون رفت از رکود و افزایش بازدهی را ارائه خواهیم نمود. با تحلیل صنعت سیم و کابل از منظر تجاری با شما هستیم.

از تحلیل که سخن به میان می آید، ذهنها به سمت آمار و ارقام و نمودار و امثالهم میرود؛ اما ما در این مقاله چنین قصدی نداریم. نگاه ما یک نگاه مبتنی بر اصول بازاریابی و فروش خواهد و تجربیات و آموخته های خود در این عرصه را ارائه مینماییم.

این نکته را همین اول کلام خدمت شما عرض کردیم که مسیر مشخص شود و بدانید که بحث بر سر چیست و به کجا خواهیم رسید.

مشکل کجاست؟

مسئله صنعت سیم و کابل

برای ارائه راهکار و حل یک مسئله، گام اول شناخت خود مسئله است. ما و شما فعالِ صنعت سیم و کابل که بر رشد صنعت متفق القول هستیم، باید بدانیم رشد آن چگونه حاصل میشود. در یک جمله به شما میگوییم، رشد هر صنعتی، خاصه صنعت سیم و کابل در گرو رشد فروش میباشد. پس مسئله ضعف در فروش است. حالا با ما باشید تا این مسئله را واکاوی نماییم.

صنعت سیم و کابل چگونه آسیب می بیند؟

نقدینگی صنعت سیم و کابل

حال که مسئله را فروش دانستیم، باید به این نکته توجه کنیم که سرمایه گذاری و راهبرد مدیریتی باید متمرکز بر روی فروش باشد و نکات زیر که معمولاً توسط بسیاری از افراد پیشنهاد یا به کار گرفته شده اند، هرگز دوای درد نیستند:

  1. اعطای وام برای حل مشکل نقدینگی (!)
  2. افزایش کمیت تولید و تولید کنندگان بدون توجه به بازار و فروش؛ در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت تولیدشان کار میکنند
  3. کاهش کیفیت ساخت برای کاهش قیمت تمام شده و ماندن در بازار
  4. جعل عناوین یا بازی با نامها و نشانها برای جلب نظر خریداران

اینها هیچ کدام موجب رشد صنعت سیم و کابل نمیشوند و اگر رشدی هم مشاهده شود، گذرا و مقطعیست و اثر آن همچون اثر یک داروی مسکن است که اندکی بعد مجدداً درد باز میگردد و این بار بیشتر و جانکاهتر.

تحلیل صنعت سیم و کابل و دلایل رشد کم آن

مدیریت صنعت سیم و کابل

وقتی مسئله به درستی شناخته نشود و علت عدم رشد معلوم نباشد، طبیعی خواهد بود که رشدی هم محقق نخواهد شد. پس از شناخت مسئله باید راهکارهای مناسبی هم برای حل آن بیابیم. از این منظر هم با توجه به موارد یاد شده در پاراگراف قبل، توفیق چندانی حاصل نشده است.

با احترام به صاحبان و مدیران عامل شرکتها و کارخانه های سیم و کابل در ایران، نکات زیر را از دلایل رشد کم میدانیم و تحلیل صنعت سیم و کابل، ما را به این موارد میرساند:

  1. توجه نکردن به شرایط روز دنیای صنعت و بازار
  2. انحصار طلبی و بی رغبتی به همکاری، همفکری و هم افزایی
  3. پیروی از روشهای ناکارآمد در فروش و اصرار بر ادامه آن
  4. توجه نداشتن کافی به افراد یا سازمان فروش
  5. توهم توانمندی جامع و کامل و بی نیاز دیدن شرکت خود از همکاری با افراد و شرکتهای کارآمد

ممکن است بیان این نکات، سبب تکدر خاطر همکاران ما در صنعت سیم و کابل ایران شود؛ اما باید بدانید که مسائل اصلی همینهاست و اگر با نگاهی دقیق بنگرید، ما را خیرخواه خود خواهید دید.

شاید بگویید عدم حمایتها و کارشکنیها هم هست و مسائل کلان اقتصادی بر صنعت سیم و کابل تأثیر میگذارد. بله ما هم این موارد را انکار نمیکنیم؛ اما دیدگاه ما این است که باید در پی کاری باشیم که قدرت تغییر آن را داریم. پس خودمان و شیوه مدیریت شرکت و کارخانه خود را اصلاح میکنیم و با اصلاح خود است که درهای پیشرفت به روی ما باز میشود.

صنعت سیم و کابل چگونه رشد می کند؟

راهکار مدیران جوان صنعت سیم و کابل

فرصتها را از دست ندهید. صنعت سیم و کابل ایران برای رشد نیازمند تغییراتی سریع و هوشمندانه است. ما مسئله را به شما گفتیم. اقدامات اشتباهی که برای حل مسئله به کار گرفته میشود را هم بیان کردیم. پنج مورد از دلایل عدم رشد در فروش را هم بیان نمودیم و با بیان اینها، مسیر رشد هم مشخص و تبیین شد.

اگر علاقه مند به رشد شرکت خود و صنعت سیم و کابل ایران هستید، در پی اصلاح نگاه و عملکردهای اشتباه یاد شده باشید. چنانچه دیدگاههای ما برای شما جالب بود و دوست داشتید بیشتر راجع به آن گفت و گو کنیم، باید بدانید مجموعه ما همواره از همکاری و همفکری استقبال کرده است.