مدیرعامل شرکت کابل

مدیرعامل شرکت کابل نقش مهمی در رهبری و مدیریت مهارتهای نیروی انسانی، روابط درون و برون سازمانی و سخت افزارها و طراحی راهکارهای اصلی برای دستیابی به اهداف شرکت دارد.

مدیر عامل کیست؟

CEO

شاید تعاریف متنوعی برای سِمت و جایگاه مدیرعامل در شرکتها وجود داشته باشد. به طور ساده، مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی هر شرکت کوچک، متوسط یا بزرگ است. در زبان انگلیسی از عبارت Chief Executive Officer یا به اختصار CEO برای مدیر عامل استفاده میشود. تمام یا بخش قابل توجهی از مدیران سطح C باید در قبال وظایف و عملکرد واحدهای زیر مجموعه مدیریت خویش به شخص مدیر عامل پاسخگو باشند. مدیرانی مانند:

 1. مدیر ارشد مارکتینگ (CMO) یا مدیر فروش
 2. مدیر ارشد مالی یا CFO
 3. سرپرست ارشد ایمنی یا CSO
 4. سرپرست ارشد حفاظت محیط زیست؛ اصطلاحا مدیر سبز یا CGO
 5. مسئول ارشد کارخانه یا مدیر محصول؛ CPO
 6. مدیر ارشد منابع انسانی یا CHHO

مدیر عامل ممکن است عضو هیئت مدیره شرکت باشد یا نباشد. او نیز در برابر وظایف محوله و نتایج کلی فعالیتهای شرکت به هیئت مدیره یا شخص رئیس هیئت مدیره (Chairman) و گاه سهامداران پاسخگو خواهد بود.

معمولا افراد خارج از کمپانی، دیگر شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد و رسانه ها، بالاترین مقام یک شرکت را مدیر عامل آن میدانند. از این جهت، پاسخگویی در برابر سوالات افکار عمومی پیرامون محصولات، خدمات یا اقدامات شرکت نیز بر عهده مدیران عامل خواهد بود. این موضوع در شرکتهای سهامی عام یا دولتی و یا آنهایی که با طیفهای مختلف جامعه در ارتباط هستند بیشتر احساس میشود.

نقش مدیر عامل شرکت

غالباً چارچوبهای کلی فعالیت شرکت در هئیت مدیره یا اجلاس سهامداران تصمیم گیری شده و به مدیر عامل ابلاغ میگردد. مدیر عامل وظیفه دارد مسیرهای دستیابی به اهداف مدنظر را با جزئیات بیشتری برای مدیران ارشد، مدیران واحدهای مختلف شرکت و حتی تک تک کارکنان ترسیم نماید.

صنعت سیم و کابل صنعتی پر رقیب است و لازمه موفقیت یک شرکت در این صنعت و بازار، وجود راهبردی درست و مدیرانی کاربلد، آزموده، متفکر و روشنفکر است.

نقش مدیرعامل شرکت کابل در موفقیت شرکت

با توجه به جایگاه و اهم وظایف مدیر عامل که به آنها اشاره شد، نمیتوان نقش این سِمت و فرد عهده دار این مسئولیت را در موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت فعال در حوزه سیم و کابل نادیده گرفت. مدیر عامل باید شناخت خوبی از مهارتها و توانمندیهای پرسنل شرکت، خاصه مدیران ارشد و دیگر سرپرستان داشته باشد تا با چینش صحیح آنها، در مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده گام بردارد.

نظر به این که شرکت سیم و کابل فعالیت تولیدی دارد یا بازرگانی، ممکن است مسئولیتها و توانمندیهای مورد انتظار از شخصی که سِمت مدیریت عاملی به او داده میشود، دچار تغییر گردد. البته در کلیات تفاوت عمده ای ایجاد نخواهد شد و مهارتهای زیر از مهمترین خصیصه های مورد نظر برای احراز صلاحیت یک فرد به منظور پذیرش مسئولیت مدیر عاملیِ یک شرکت سیم و کابل خواهند بود:

 1. مسئولیت پذیر و متعهد
 2. ایده پرداز خوب برای حل مسائل
 3. قوی در برقراری ارتباط با دیگران
 4. هوشمند و زبده در تشخیص سریع کلیات شخصیت و توانمندی انسانها
 5. توانا در شناخت و رهبری درست مهارتهای افراد و به کارگیری سخت افزارها و امکانات موجود
 6. توانمند در تدوین چگونگی فرآیند تعامل با دیگر شرکتها اعم از رقبا و مشتریان
 7. پر انرژی، خوش برخورد و توانمند در مدیریت روابط اجتماعی
 8. آشنا به صنعت و بازار سیم و کابل
 9. قدرت حفظ آرامش در بحرانها و انتقال این آرامش به دیگر مدیران و کارکنان سازمان
 10. قاطع در تصمیم گیری

از چنین فردی انتظار میرود که بتواند از حداکثر ظرفیت و اختیارات مدیر عاملی برای موفقیت یک شرکت تولید کننده یا تأمین کننده سیم و کابل استفاده کند. بدیهی است که هر چه قدر ضعف در موارد یاد شده بیشتر باشد و یا در گذر زمان نقصهای موجود رفع نگردد، تأثیر آن در عدم دستیابی شرکت به برنامه های تعیین شده بیشتر خواهد بود.