پخش کابل خودنگهدار هوایی

نامیرا کابل با زنجیره کامل تأمین و پخش کابل خودنگهدار و عرضه مستقیم انواع کابل خودنگهدار هوایی، آماده پاسخگویی به سفارشهای همکاران، شرکتها، سازمانها و مشتریان نهایی میباشد.

برنامه ما در توزیع و پخش کابل، توجه بیشتر به محصولاتیست که تقاضای افزونتری دارند. اگر نگاهی به آمارهای تولید و فروش کابلهای برق در ایران بیندازیم و یا فراوانی سفارشهای مشتریان را دسته بندی کنیم، به این نکته خواهیم رسید که کابل خودنگهدار جزئی از کابلهای پر تقاضاست.

کابل آلومینیوم خودنگهدار

برنامه پخش کابل خودنگهدار هوایی

شیوه کار در طرح پخش و فروش مستقیم کابلهای خودنگهدار به این شکل است:

  1. تنوع در سایز کابلهای خودنگهدار عرضه شده
  2. پوشش انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف و فشار متوسط

در ادامه درباره این نکات بیشتر میگوییم.

انبار فروش کابل خودنگهدار

برند کابل خودنگهدار و درجه بندی کیفی

شرکتهای متعددی در زمینه تولید کابل خودنگهدار فعالیت میکنند. برخی از آنها تنها کابل خودنگهدار فشار ضعیف تولید میکنند و در برنامه فروش تعدادی دیگر کابلهای فشار متوسط هوایی هم دیده میشود. این کابلها را از نظر کیفیت ساخت و دارا بودن تأییدیه های مربوطه نیز میتوان دسته بندی نمود و بر اساس سفارش مشتریان گزینه مناسب را پیشنهاد داد.

تنوع سایز و رده ولتاژی برای کابلهای خودنگهدار

همان طور که میدانید، کابل خودنگهدار از دیدگاه ولتاژ نامی و تعداد رشته دارای تنوع است. موارد زیر به همین موضوع اشاره دارد:

  1. کابل خودنگهدار 5 رشته فشار ضعیف
  2. کابل خودنگهدار 6 سیمه فشار ضعیف
  3. کابلهای خودنگهدار تکفاز 3 رشته و دو رشته
  4. کابل خودنگهدار فشار متوسط (20 کیلو ولت)

این کابلها با سطح مقاطع 16 تا 150 میلیمتر مربع تولید میشوند و در فهرست پخش کابل خودنگهدار قرار میگیرند.

کابل خودنگهدار 5 رشته

حداقل و حداکثر متراژ خرید کابل خودنگهدار

حداقل متراژی که برای تحویل از سمت مجموعه ما در طرح پخش کابل خودنگهدار مورد پذیرش خواهد بود، 1000 متر است. برای حداکثر متراژ محدودیتی وجود ندارد؛ اما بدیهی است که در متراژهای بسیار بالا، زمانبندی تولید و تحویل اعلام خواهد شد و یا ارسال به شکل مرحله ای صورت خواهد گرفت.

📞