فروش کابل خودنگهدار 5 رشته فشار ضعیف

کابل خودنگهدار 5 رشته یا 5 سیمه یکی از گروه های کابل خودنگهدار فشار ضعیف است که سهمی از فروش این محصول را به خود اختصاص داده است. کابلهای خودنگهدار سه فاز فشار ضعیف در ایران غالباً به صورت 5 و 6 رشته تولید میشوند.

چنانچه نگاهی بیندازیم بر خطوط هوایی توزیع برق، حتماً خواهیم دید که نسبت به گذشته کابلهای خودنگهدار بیشتر به چشم می آیند. چربش مزایای این کابلها بر معایبشان، دلیلی کافی برای استقبال از آنها به شمار میرود. ما به عنوان مرکزی فعال در تأمین و عرضه کابل نیز برنامه ویژه ای برای این محصول در نظر گرفته ایم تا فروش تمامی زیر مجموعه های آن را پوشش دهیم.

کابل خودنگهدار 5 رشته

کابل خودنگهدار 70+25+120×3

این کابل از 5 رشته تشکیل یافته است. کابل خودنگهدار را در زبان انگلیسی کابل باندل شده هوایی هم مینامند؛ چون تمامی رشته های در اصل مجزای آن در کنار یکدیگر و به هم پیچیده هستند و شکلی یکپارچه را میسازند. 5 رشته کابل خودنگهدار از این قرارند:

 • سه رشته برای فازها از جنس آلومینیوم خالص
 • یک رشته برای فاز روشنایی یا فاز معابر از جنس آلومینیوم خالص
 • یک رشته که هم نقش نول را ایفا میکند و هم نگهدارنده یا مهار کابل است و از آلومینیوم آلیاژی ساخته میشود.

مطابق این نکته معلوم شد که تفاوت اصلی کابل خودنگهدار 5 سیمه با نوع 6 سیمه این است که در نوع پنج سیمه نول و نگهدارنده مشترک هستند؛ حال آنکه در کابل 6 رشته جدا و مستقل میباشند.

مزایای کابل خودنگهدار 5 رشته نسبت به 6 رشته

کابل خودنگهدار 5 رشته

 1. وزن کابل خودنگهدار 5 سیمه کمتر و نصب آن راحت تر است.
 2. در صورت کشیدگی کابل 5 رشته تا حد پارگی، احتمال شکست پایه ها بسیار کم میباشد.
 3. مطالعات موردی نشان دهنده افت ولتاژ کمتر و تحویل ولتاژ یکنواختتر است.
 4. به دلیل نبود مسنجر فولادی، احتمال بروز خوردگی در کابل 5 سیمه نزدیک به صفر است.

سایز کابل خودنگهدار 5 رشته

 • 35+16+50*3
 • 50+16+50*3
 • 70+16+70*3
 • 95+25+70*3
 • 120+25+70*3

همان طور که میدانید، این اعداد به ترتیب از چپ بیانگر سطح مقطع 3 فاز، فاز روشنایی و نول/نگهدارنده با یکای میلی متر مربع هستند. گفتنی است که ولتاژ اسمی کابل برق هوایی 5 رشته فشار ضعیف 0.6/1 کیلو ولت است و جنس عایق آن XLPE میباشد.

فروش کابل خودنگهدار فشار ضعیف

انبار فروش کابل خودنگهدار

فروش کابل خودنگهدار با پشتیبانی واحد تأمین به صورت روزانه انجام میشود. در بین کابلهای خودنگهدار سه فاز، کابلهای شش رشته سهم بیشتری از تقاضا را در ایران دارند؛ اما نوع 5 رشته نیز بر حسب درخواست مشتریان آماده فروش میگردد.

📞