سیم یا کابل Annealed

سیم یا کابل با هادی Annealed به چه معناست؟ چرا رسانای به کار رفته در بسیاری از انواع سیم و کابل Anneal شده است؟ پاسخ را در ادامه متن ببینید.

رسانای انیل شده

هادیسازی در صنعت سیم و کابل

رسانا یا هادی الکتریسیته، یک بخش مهم در انواع سیم و کابل است. استانداردها تعیین میکنند که جنس رسانای سیم و کابلها چه بوده و از چه ویژگیهایی برخوردار باشد. مس و آلومینیوم، دو فلز پر کاربرد در صنعت کابلسازی هستند.

این دو فلز به شکل مفتول با قطرهای 8 و 9.5 میلیمتری، به عنوان ماده اولیه و ورودی خط تولید سیم و کابلها به شمار میروند. طی عملیات کشش، مفتولها به قطرهای کمتر تبدیل میشوند. به دلیل سخت بودن این مفتولها، تبدیلشان به قطرهای ریزتر برای تولید رسانای افشان یا Fine Stranded و نیز تاباندن آنها برای ساخت رسانای نیمه افشان یا Stranded، کار دشواریست. به این علت، مفتولها را تحت فرآیندی به نام انیلینگ Annealing قرار میدهند.

انیلینگ یک عملیات حرارتی با دما و زمان معین است که در نتیجه آن مفتولهای مس یا آلومینیوم، نرم میشوند و شکنندگی آنها کاهش قابل توجهی مییابد. این فرآیند، در کنار نرم ساختن و افزایش انعطاف پذیری مفتولها، مقداری سبب افزایش هدایت الکتریکی آنها هم میگردد. مثلاً اگر رسانایی مس انیل شده را 100% فرض کنیم، هدایت الکتریکی مس سخت 97% خواهد بود. سیم و کابل ساخته شده با رسانای انیل شده را با عنوان انگلیسی Wire and cable with annealed conductor نیز معرفی میکنند.

در کنار مزایای بیان شده برای آلومینیوم و مس انیل شده، این عملیات موجب کاهش استحکام کششی مفتولها خواهد شد. بر این اساس، اغلب از مس یا آلومینیوم سخت در ساخت هادیهای خطوط هوایی استفاده میگردد که به استقامت کششی بیشتری نیازمندند و نوع نرم آنها در تولید سیمهای عایق شده و کابلها به کار میروند.

خرید سیم و کابل با رسانای Annealed

سیم و کابل با هادی Annealed

مجموعه ما که فعال در تجارت سیم و کابل است، انواع سیم و کابل با رسانای استاندارد انیل شده را ارائه مینماید. در ساخت بخش هادی سیم و کابلهای برق و کنترل، از مفاد استاندارد جهانی IEC 60228 و استاندارد ملی 3084 استفاده میشود و مشخصات هادیها منطبق بر این استانداردها هستند.

📞