منظور از Sqmm در کابل چیست؟

کابل sqmm چیست؟ این پرسشِ شماری از مشتریان و جست و جو کنندگان اطلاعات کابلهاست. در این بخش با شما از مفهوم Sq.mm در مشخصات کابلها خواهیم گفت.

آنچه در این صفحه میخوانید:

به احتمال زیاد هنگامی که شما مشخصات یک سیم یا کابل را در برگه خرید، برگه استعلام قیمت، پلاک مشخصات، دیتاشیت و یا اطلاعات چاپ شده بر روی عایق یا روکش آنها میخوانید، با حروف اختصاری متعددی مواجه خواهید شد. یکی از این حروف اختصاری، Sq.mm میباشد و حالا میخواهیم بدانیم مفهوم و معنای آن چیست.

کابل Sqmm یعنی چه؟

مفهوم Sqmm در کابل

این پرسش بهتر است به این شکل مطرح شود که: مفهوم Sqmm در مشخصات کابلها چیست؟

این حروف، مخفف عبارت انگلیسی: “Square millimeter” است که ترجمه آن به فارسی میشود: «میلیمتر مربع».

میلیمتر مربع، واحدی برای اندازه گیری مساحت است. هنگامی که در مشخصات یک کابل، حروف اختصاری Sq.mm بعد از یک یا چند عدد درج میگردد، مقصود بیان واحد سایز آن کابل است. برابر با استاندارد جهانی IEC، سایزبندی و تعیین اندازه بسیاری از انواع سیم و کابل برق و کابلهای کنترل، برپایه سطح مقطع یا همان مساحت هادی یا هادیهای آن میباشد.

اگر رسانای یک سیم یا کابل را به طور عرضی برش بزنیم و به سطح آن نگاه کنیم، مساحت این سطح که اغلب یک دایره است، همان سطح مقطع آن سیم یا کابل خواهد بود. ممکن است به جای Sqmm، حروف mm² نوشته شود که مترادف همان میلیمتر مربع است.

اکنون مثالهایی را از استفاده این کوته نوشتها بیان میکنیم:

  • Copper Power Cable 2×4 Sq.mm: کابل برق مسی دارای دو رشته یا دو هسته است و سایز هریک از آنها چهار میلیمتر مربع میباشد.
  • Control Cable 12G1.5 mm²: یک کابل فرمان 12 Core است که سطح مقطع آنها یک و نیم میلیمتر مربع میباشد و یکی از این کُرها مخصوص اتصال زمین (ارت) است.
  • Instrumentation Cable 10×2×1 Sqmm: یک کابل ابزار دقیق متشکل از 10 زوج رسانای 1 میلیمتر مربعیست.