کابل نسوز چیست؟ انواع آن کدامند؟

با مطالعه این نوشتار به پاسخ مناسبی برای پرسش کابل نسوز چیست، چه کابلهایی را شامل میشود و کاربردشان چه خواهد بود، دست پیدا میکنید.

آنچه در این صفحه میخوانید:

کابل نسوز یعنی چه؟

هنگامی که صفت نسوز در پس نام یک کابل می آید، حتماً میخواهد از پایداری حرارتی بیشتر آن کابل به نسبت کابلهای معمولی بگوید. بنابراین شاید بهتر باشد از واژه های دیگری برای معرفی این گروه از کابلها استفاده شود. مثلاً با توجه به مقدار تحمل دمایی، میتوانیم عبارات کابل دما بالا، کابل مقاوم در برابر حرارت و کابل مقاوم در برابر حریق را به کار بریم.

در تعاریف، حد تحمل دمایی متفاوتی برای آنکه یک کابل را مقاوم در برابر حرارت یا کابل با دمای کار بالا بدانیم، بیان شده است. از اعدادی مانند بیش از 105+، 125+ و 150+ سانتیگراد بدین منظور سخن به میان آمده است.

انواع کابل دما بالا

کابل نسوز چیست؟

این کابلها را میتوان از دیدگاه نحوه مواجهه با دماهای بالا، بیشینه دمای قابل تحمل و رفتار در مقابل حرارت یا شعله مستقیم، جنس عایق و روکش و کاربرد دسته بندی کرد. در ادامه با همین معیارها نگاهی بر انواع کابل دما بالا خواهیم داشت.

شیوه رویارویی با دمای زیاد:

 1. کابلهایی که باید در مجاورت دماهای بالا (نه شعله مستقیم) به کار خود در مدت طولانی ادامه بدهند؛ Heat Resistant
 2. کابلهایی که باید در معرض زبانه مستقیم آتش با دمای بالا در مدت زمان معین، یکپارچگی خود را حفظ نموده و به کار خود ادامه دهند؛ Fire Resistant

دمای قابل تحمل و مدت زمان آن:

 • 110+ سلسیوس به طور دائم
 • 125+ سانتیگراد به شکل پیوسته
 • 180+ سلسیوس به صورت دائمی
 • 250+ سانتیگراد به شکل مداوم
 • 650+ C° در مدت نیم تا سه ساعت
 • 750+ سانتگیراد در مدت 1.5 ساعت
 • 830+ C° به مدت 15 تا 120 دقیقه
 • 950+ سانتیگراد به مدت 180 دقیقه

جنس عایق و روکش یا عضو مقاوم در برابر حرارت:

 • اتیلین واینل اَسیتِیت یا به اختصار EVA
 • پلی واینلیدن فلوراید؛ PVDF
 • سیلیکون رابر یا به اختصار SiR
 • ETFE
 • FEP
 • نوار میکا
 • تفلون یا PTFE
 • PFA
 • عایقهای معدنی

کاربرد:

 1. کابلهای قدرت
 2. کابلهای کنترل و ابزار دقیق
 3. کابل مدارهای اضطراری

گفتنیست که در کنار عنوان کابل نسوز، عبارات دیگری مانند LSZH و Flame Retardant هم به کار میروند. اولی به معنای عاری بودن اجزای کابل به ویژه روکش نهایی آن از مواد هالوژنی و کم دود بودن آن در هنگام سوختن است. عبارت دوم هم به عدم گسترش شعله اشاره دارد. یعنی چنانچه کابل در معرض آتش قرار گرفت، باعث انتشار آن نشود.

این دو ویژگی را کابلهای با تحمل دمای معمولی (غیر نسوز) هم میتوانند دارا شوند. بنابراین، به موضوع محدوده تحمل حرارتی و ادامه کار در مجاورت یا تقابل با دماهای بالا ارتباطی ندارند.