کابل برق زیر زمینی | معرفی محصول و روش خرید

از انواع کابل برق زیر زمینی به شما خواهیم گفت تا با شناخت کافی بتوانید مناسبترین انتخاب و بهترین خرید را تجربه نمایید.

کابل برق زیر زمینی چیست؟

این نام را میتوان در معرفی همه انواع کابلهای برق که قابلیت نصب زیرزمینی را دارند، به کار برد. این کابلها مناسب انتقال، توزیع و تأمین انرژی الکتریسیته از طریق شبکه های زیر زمینی هستند. بر پایه استاندارد و مشخصات فنی، کابلهای برق زیرزمینی را میتوان درون کانال، لوله یا ترانشه و به طور مستقیم در زیر خاک دفن نمود.

قابلیت نصب زیر زمینی در این کابلها به واسطه انتخاب مواد متناسب در ساخت اجزایشان مهیا میشود. این گروه از کابلهای برق را با عنوان «کابل قدرت» نیز میشناسند. در زبان انگلیسی، عبارت Underground Power or Electrical Cable یا به اختصار: U.G، UG و یا U.G.C به همین کابلها اشاره دارد.

انواع کابل الکتریکی زیرزمینی

انواع کابل برق زیر زمینی

میتوانیم چندین معیار را برای گروه بندی کابلهای قدرت در نظر بگیریم. جنس رسانا، جنس عایق و روکش، بودن یا نبودن حفاظتهای الکتریکی و مکانیکی افزوده در ساختار کابلها و سطح ولتاژ اسمی آنها.

سطوح ولتاژ نامی کابلهای برق زیر زمینی:

 1. فشار ضعیف یا LV: اغلب با ولتاژ (1.2)0.6/1 کیلو ولت تولید میگردند.
 2. فشار متوسط یا MV: مانند (12)6/10، (24)12/20 و (36)18/30 کیلو ولت.
 3. فشار قوی یا HV:
  مثل 38/66 با ولتاژ بیشینه 72.5 KV
  76/132 با حداکثر ولتاژ مجاز 145 KV و
  133/230 با ولتاژ بیشینه 245 کیلوولت.
 4. فوق فشار قوی یا EHV: مانند 230/400 KV با ولتاژ بیشینه 420 کیلو ولت.

ولتاژ اسمی کابلهای برق باید متناسب با شبکه ای که قرار است در آن نصب گردند، انتخاب شود.

جنس هادی کابل ها:

 • مس
 • آلومینیوم

کابلهای زمینی فشار ضعیف با تنوع تعداد هسته (1، 2، 3، 3.5، 4 و 5 رشته) و در سطح مقاطع مختلف ارائه میشوند. کابلهای فشار متوسط و قوی نیز به شکل تک یا سه هسته و با سطح مقطع های استاندارد تولید میگردند.

سرشت عایق کابلها:

 1. PVC یا XLPE و یا EPR برای کابلهای LV
 2. XLPE یا EPR برای کابلهای HV، MV و EHV

حفاظت الکتریکی:

 • بدون حفاظ الکتریکی افزوده
 • دارای بافت فلزی
 • دارای نوار فلزی
 • با مفتولهای هم مرکز

حفاظت مکانیکی کابل برق زیر زمینی:

 1. بدون زره
 2. با زره سیمی
 3. با زره نواری
 4. با زره کُرِگیت (کرکره ای)

اصولاً کابلهای برق زیرزمینی را حتی در نوع بدون زره میتوان مستقیماً در زیر خاک نصب نمود؛ اما در مکانهایی که تنشهای مکانیکی افزون است، استفاده از انواع زره پوش یا همان آرموردار ارجح خواهد بود.

جنس روکش کابل ها:

 • پی وی سی
 • پلی اتیلن
 • پلی کلروپرن
 • پلی اتلین کلروسولفونات شده
 • آمیزه های بدون هالوژن

کد شناسایی کابل های زمینی

کد گذاری کابل ها، بهترین روش برای شناسایی، دسته بندی و انتخاب آنهاست. کدها بر پایه استانداردها ایجاد شده اند. به دلیل رایج بودن کدگذاری استاندارد VDE/DIN در ایران و بسیاری از کشورها، در جدول زیر نگاهی بر کد مشخصه کابلهای قدرت ولتاژ پایین و ولتاژ متوسط در این استاندارد خواهیم داشت:

جدول کد گذاری کابل های برق زیر زمینی فشار ضعیفکد گذاری کابل های برق زیر زمینی فشار متوسط

خرید مطمئن کابل برق زیر زمینی

این مرکز تجاری، با ارائه اطلاعات فنی و مشاوره و فراهم نمودن کابلهای استاندارد و ممتاز، در خدمت شماست. اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به آسانی درخواست خرید کابل (های) قدرت مورد نیازشان را از مسیرهای ارتباطی اعلام بفرمایند تا پیشنهاد رسمی محصول و قیمت، آماده و تحویل ایشان گردد.