فروش کابل خشک یا مفتولی تأیید شده

فروش کابل خشک یا کابل مفتولی، تمامی محصولات این گروه از کابلهای برق را پوشش میدهد. معرفی و عرضه محصولات استاندارد و تأیید شده خواست بیشتر مشتریان ماست.

گاهی اصطلاحاتی که برای شناسایی انواع سیم و کابل به کار میرود و یا در لیستهای خرید و استعلام قیمت بیان میشود، متفاوت و متعدد هستند.

مثلاً ممکن است چند عبارت و چند واژه وجود داشته باشند که همه آنها به یک محصول اشاره دارند. کابل خشک، کابل میله ای، کابل مفتولی و کابل استخوانی تقریباً هم معنی و مترادف یکدیگرند و معرف یک نوع یا یک گروه از کابلها هستند.
کابل مفتولی سبک

کابل خشک چیست؟

این اصطلاح در دو معنا به کار میرود. مفهوم رایج اشاره به شکل و ساختار هادی کابل دارد. تمامی کابلهایی که دارای هادی تک مفتولی یا چند مفتولی (نیمه افشان) هستند با نام کابل خشک شناخته میشوند. چون انعطاف پذیری کابلهای مفتولی و نیمه افشان نسبت به کابلهای افشان کمتر است، اصطلاح خشک درباره آنها استفاده میگردد.

کابل خشک زمینی

انواع کابل خشک برق

  1. کابل مفتولی سبک (NYM، 300/500 v)
  2. مفتولی زمینی (NYY، 600/1000 v)
  3. تک مفتولی مسی
  4. چند مفتولی مسی (نیمه افشان)
  5. چند مفتولی آلومینیومی زمینی (NAYY و NA2XY)
  6. کابلهای با مقطع گرد
  7. کابل خشک با مقطع مثلثی (سکتور)

کابل مفتولی تأیید شده

زمانی که از عبارت تأیید شده در معرفی یک محصول استفاده میکنیم؛ دقیقاً منظور و مقصود ما چیست؟

همان طور که میدانید، برای تمامی انواع کابل برق استانداردهای رسمی لازم الاجرا تعریف و تدوین شده است. یکی از نکاتی که موجب میشود کابل مفتولی را تأیید شده بنامیم، دارا بودن گواهی معتبر استاندارد است. همچنین، نتایج آزمایشها، تأییدیه های صادر شده از سمت شرکتها و سازمانهای معتبر و دیدگاههای کارشناسان و مشتریان حرفه ای در اطلاق یا عدم اطلاق واژه تأیید شده برای یک کابل برق مؤثر هستند.

فروش کابل خشک

فروش کابل خشک

موضوع مهمی که در دپارتمان فروش بسیار مورد تأکید و توجه است، فراهم نمودن تمامی آن چیزهایی است که موجب شود بهترین پیشنهاد به مشتریان گرامی ارائه شود. در تأمین و فروش کابل خشک نیز همین نکات صادق هستند.

انتخاب کابل تأیید شده و تأمین کننده مورد اطمینان و در دسترس، تأثیر قابل توجهی بر حفظ ایمنی و سرمایه های کاربران و مشتریان دارد.