انواع کابل مولتی کور = چند هسته ای

در مرکز فروش نامیرا کابل راجع به انواع کابل مولتی کور (مولتی کُر یا Multi-Core) یا کابل چند هسته ای، اطلاعات مفیدی به حضور شما ارائه میگردد. آگاهی، پیشنیازِ بهترین انتخاب و بهترین خرید است.

کابل مولتی کور چیست؟

این عنوان را میتوان در معرفی بسیاری از انواع کابل برق، فرمان و مشابه اینها به کار برد. چند هسته یا چند رشته، برابر پارسی مولتی کر خواهند بود. این نام اشاره دارد که کابل دارای بیش از یک رشته یا یک هسته است. به بیان دیگر، کابل Multi-Core در مقابل کابل Single-Core یا تک هسته تعریف میشود.

انواع کابل چند هسته ای

انواع کابل مولتی کور

همانطور که اشاره شد، کابل های چند هسته ای از تنوع بالایی برخوردارند. در اینجا چندین نمونه از کابلهایی که یکی از نقاط اشتراک اصلی میان آنها چند رشته بودنشان است و شماری از آنها را در تصویر بالا مشاهده میفرمایید، معرفی میگردند:

 • کابل برق افشان مسی سبک گرد و تخت 2 رشته
 • کابلهای برق افشان مسی سبک گرد 3 و 4 هسته
 • کابلهای برق افشان مسی معمولی تخت دو رشته
 • کابل های برق افشان مسی گرد معمولی 2، 3، 4 و 5 رشته
 • کابلهای قدرت افشان مسی 3، 3.5، 4 و 5 هسته
 • کابل های برق تخت 4 رشته
 • کابلهای فرمان تخت 8، 12، 16 و 24 هسته
 • کابل های کنترل افشان مسی گرد مولتی کُر
 • کابل های کنترل افشان مسی شیلد دار مولتی کور
 • کابلهای فرمان مفتولی مسی چند رشته ساده و آرمردار
 • کابلهای قدرت مسی LV مفتولی یا نیمه افشان 2، 3، 3.5، 4 و 5 رشته
 • کابل های زمینی آلومینیومی LV نیمه افشان دو، سه و نیم، چهار و پنج رشته
 • کابل های برق فشار ضعیف Multi Core زره دار
 • کابلهای زمینی مسی MV سه هسته بدون زره و زره دار
 • کابل های زمینی آلومینیومی MV سه رشته بدون آرمر و آرموردار
 • کابلهای هوایی خودنگهدار ولتاژ پایین 2، 3 و 5 هسته
 • کابل های هوایی خودنگهدار ولتاژ متوسط 1+3 رشته
 • کابلهای فیر نوری مولتی کور

سطح مقطع هادیهای کابلهای برق و کنترل نیز بر اساس استاندارد و نوع کاربری، دارای گوناگونی چشمگیریست. جنس دیگر اجزای کابلها مانند عایق و روکش نیز میتوانند متفاوت باشند و بر این گوناگونی بیفزایند.

بنابراین، مشاهده میفرمایید هنگامی که از چند هسته بودن کابلها گفته میشود، با تنوع بالایی مواجه خواهیم بود. با توجه به کاربرد کابل و شرایط حاکم بر محل نصب یا بهره برداری از آن، میتوان نوع مناسب را برگزید.

فروش کابل مولتی کور

کافیست که نوع و سایز (های) مورد نیاز را برای کابل چند هسته بیان بفرمایید تا کارشناسان نامیرا کابل بهترین گزینه موجود را خدمت شما پیشنهاد نمایند. جزئیات فنی و تکمیلی پیرامون هر کابل به اطلاع مشتریان خواهد رسید.

توجه به تطابق کابلها با استانداردهای ملی و جهانی و کیفیت ساخت آنها همواره در این مرکز فروش مورد توجه و تأکید بوده، هست و خواهد بود.