مرکز خرید کابل تلفن طوسی

کابل تلفن طوسی عنوانی برای معرفی کابلیست که برای نصب درون ساختمان تولید میشود. رایجترین نوع این محصول چه در آمار تولید و چه سفارشهای خرید، کابل JY(St)Y و J2Y(St)Y میباشد که روکشی از جنس پی وی سی به رنگ طوسی دارد.

تا اینجا متوجه شدیم که چرا به این محصول کابل تلفن طوسی میگویند. در ادامه توضیحات بیشتری راجع به این نوع کابل تلفن بیان خواهد شد تا خریداران گرامی با آگاهی کافی محصول مناسب را برگزینند.

کابل JY(St)Y یعنی چه؟

کابل 0.6 فویلدار داخل ساختمانی

کد J-Y(St)Y معرف خوبی برای این نوع کابل تلفن است. این حروف به ترتیب از چپ بیانگر نکات زیر هستند:

  • -J : کابل نصب ثابت داخل ساختمان
  • Y : عایق از جنس PVC
  • (St) : حفاظ فویل فلزی
  • Y : روکش از جنس PVC

کابل مشابه دیگری با کد J-2Y(St)Y نیز ارائه میشود که تفاوتش تنها در جنس عایق رشته های کابل است. در این کابل از عایق HDPE استفاده شده؛ اما روکش نهایی آن همان پی وی سی میباشد.

کاربرد کابل تلفن طوسی

همان طور که در ابتدا اشاره شد، این نوع از کابلهای تلفن برای داخل ساختمان مناسب هستند. به طور کلی از کابل تلفن داخل ساختمانی میتوان کاربریهای زیر را انتظار داشت:

  1. برقراری خطوط تلفن داخل ساختمانها
  2. استفاده در مدارهای امنیتی ساختمان
  3. سیستمهای کارت ساعت یا کنترل رفت و آمد و مشابه آن
  4. برقراری خطوط اینترنت درون ساختمانها
  5. ارتباط میان تابلوها در مراکز مخابراتی

سایزهای کابل J-Y(St)Y و J-2Y(St)Y

جدولی که در ادامه مشاهده میفرمایید سایزهای رایج کابل تلفن داخل ساختمانی را به نمایش گذاشته است:

جدول سایزهای کابل تلفن طوسی

نامیرا کابل این محصول را با رسانای مس خالص ارائه مینماید. نکته دیگری که درباره ساختار این کابلها میتوان بیان نمود، وجود فویل آلومینیومی به همراه سیم تخلیه است که نقش مؤثری در حفاظت از سیگنالهای مخابراتی و ارتباطی و اصطلاحاً ضد نویز شدن کابل دارد.

خرید کابل تلفن طوسی

در شهرهای پر رفت و آمد و معابر شلوغ امروزه، دیگر حضور فیزیکی در بازار و مراکز خرید چندان مورد توجه مشتریان نیست. این موضوع برای کارپردازان شرکتها و مسئولان تهیه ملزومات پروژه ها کاملاً ملموس است. از این رو و برای جلب رضایت خریداران، سیستم فروش انواع کابل تلفن طوسی علاوه برحضوری به صورت غیر حضوری نیز انجام میشود.