کابل با رسانای High conductivity plain annealed copper

کابل با رسانای High conductivity plain annealed copper چیست؟ چه ویژگیهایی دارد؟ انواع آن کدام است و چگونه میتوان آنها را تهیه نمود؟ پاسخ این پرسشها را در ادامه متن ببینید.

مفهوم High conductivity plain annealed copper چیست؟

این عبارت انگلیسی، در بیان جزئیات فنی کابلها و در شمار قابل توجهی از برگه های درخواست محصول، به چشم میخورد. با انگیزه شرح این جمله، به ترجمه جزء به جزء آن میپردازیم:

 • High conductivity: رسانایی بالا
 • Plain: ساده
 • Annealed: باز پخت
 • copper: مس

حال با ترکیب واژه ها، به این گزاره میرسیم: «مس بازپخت شدۀ (انیل شده) ساده با رسانایی بالا». در حقیقت، این جمله قصد دارد ویژگیهای رسانای سیم و کابلها را بیان نماید.

کابل قدرت مسی سکتور

انیل کردن، یک فرایند حرارتیست که سبب تغییر ویژگیهای فیزیکی و گاه شیمیایی یک ماده میشود. در خطوط تولید سیم و کابل، ابتدا مفتول مسی سخت از طریق کشش به مفتولهای با قطر کمتر تبدیل میگردد. کار با مس سخت مشکل است. مهمترین مزیت مس سخت، استحکام کششی بالای آن میباشد. به همین دلیل، این روزها از آن بیشتر در ساخت هادی برخی از خطوط الکتریکی هوایی مخصوص قطارها استفاده میگردد.

برای تولید هادی اغلب انواع سیمهای عایق دار و کابلها، سیم مسی سخت توسط عملیات باز پخت یا انیلینگ، به سیم نرم تبدیل میشود. این کار باعث افزاش انعطاف پذیری فلز مس خواهد شد.

مس ساده، مفهومیست که در مقابل مس اندود شده قرار میگیرد. گاهی برای دستیابی به برخی ویژگیها، از پوشش دیگر فلزات مانند نقره یا قلع، بر روی مس استفاده میکنند. مسی که نقره اندود یا قلع اندود نباشد، مس ساده (Plain) نام دارد.

مس پس از نقره، بیشترین مقدار رسانایی الکتریسیته را در میان فلزات دارد. باید دانست که وجود ناخالصی در ساختار مس، باعث افزایش مقاومت الکتریکی یا همان کاهش رسانایی الکتریکی آن میگردد. زمانی که از مس با رسانایی بالا سخن به میان می آید، منظور مس با درجه خلوص بسیار بالاست. گفتیست که عملیات انیلینگ، خود موجب افزایش هدایت الکتریکی مس نیز میگردد.

سیم و کابل با رسانای مس نرم و خالص

رسانای High conductivity plain annealed copper، برای ساخت بسیاری از انواع سیم و کابل مرغوب انتخاب میشود. در گفتن تنوع این محصولات، با انبوهی از سیم و کابلها مواجه خواهیم شد. برخی از موارد مهم و پر کاربرد آنها عبارتند از:

 • سیمهای مسی برق و ارت عایقدار
 • کابلهای برق مسی سبک و معمولی
 • انواع کابل های قدرت مسی ولتاژ پایین
 • انواع کابلهای زمینی مسی ولتاژ متوسط
 • کابل های مسی زمینی ولتاژ بالا
 • کابلهای کنترل، اتوماسیون و ابزار دقیق مسی
 • کابل های مسی تلفن، مخابرات و ارتباطات
 • کابلهای مسی شبکه های کامپیوتری
 • کابل های فرکانس بالای کواکسیال مسی
 • کابلهای مسی مخصوص جوشکاری با قوس الکتریکی

در استانداردهای ملی و بین المللی تولید این کابل و سیمها، فلز مس نرم خالص، یا تنها رسانای مورد تأیید قلمداد شده است و یا یکی از انتخابهای پیش رویِ سازندگان.

خرید سیم و کابل مسی

کابل با رسانای High conductivity plain annealed copper

اگر اجرا، تکمیل و یا توسعه طرحهای در دست اقدام شما به یک یا چندین مورد از کابل و سیمهای با هادی مس خالص نیاز دارد، میتوانید روی پیشنهادهای نامیرا کابل حساب باز کنید. این مجموعه تجاری، محصولاتی را به انبار فروش خود می آورد که از انطباق آنها با استانداردها و کیفیت ساختشان، مطمئن باشد.

📞