کابل H05VV5-F | معرفی + ویژگیها

در این بخش، اطلاعات مفیدی پیرامون کابل H05VV5-F، مفهوم این کد، ویژگیهای این کابلها و شباهت و تفاوتشان با کابلهای مشابه ارائه میگردد.

آنچه در این صفحه میخوانید:

شناسایی کد H05VV5-F

این کد یا کوته نگاشت بر پایه استاندارد همگن اروپا ← CENELEC HD ساخته شده و مفاهیمش در این استاندارد عبارتند از:

  • H در ابتدای کد: به انطباق کابل با استاندارد همگن (Harmonization Document) اشاره دارد.
  • 05 : ولتاژ نامی محصول را که 300/500 ولت است بیان میدارد.
  • V : سرشت عایق رشته های کابل را معین میسازد که از PVC معمولی ساخته شده اند.
  • V5 : به جنس روکش اشاره میکند که همانا آمیزه ویژه پی وی سی مقاوم در برابر روغن است.
  • F- : و نهایتاً این بخش مشخص میکند که سرشت و کلاس هادیهای کابل، مس افشان کلاس 5 میباشد.

با این توضیحات معلوم شد که کابل H05VV5-F چگونه کابلیست. نقاط اشتراک این نوع کابل افشان با کابل H05VV-F، یکسان بودن استاندارد تولید، ولتاژ کار، جنس عایق و جنس و کلاس رسانای آنهاست. بنابراین، وجه تمایز این دو کد و این دو گروه، در جنس روکش نهایی کابلها خواهد بود.

همانطور که بیان شد، کابلی که روکش آن با کد “V5” در این استاندارد معرفی میشود، از خاصیت Oil Resistance یا همان مقاومت در برابر روغنها و گریسها برخوردار است. در حالیکه روکش با کد “V” آمیزه پی وی سی معمولیست و پایداری بالا و طولانی مدت در مقابل روغنها نخواهد داشت.

برای دستیابی به ویژگی ضد روغن یا به بیان بهتر، مقاومت در برابر روغن، غالباً یکی از آمیزه های PVC نوع ST9 بر پایه TPE یا PVC نوع TM2 در ساخت روکش خارجی این نوع کابلهای قابل انعطاف استفاده میگردد.

انواع کابل H05VV5-F

کابل H05VV5-F

کابلهای Oil Resistant یاد شده میتوانند به عنوان کابل برق و کابل کنترل یا فرمان در صنایع استفاده شوند. بر این اساس، با تعداد هسته یا سیمهای مختلفی همانند 3، 4، 5، 7، 12، 18، 25 و 34 رشته و با سطح مقاطع 0.75، 1، 1.5 و 2.5 میلیمتر مربع قابل تولید خواهند بود.

این کابلها برای دفن مستقیم در زیر خاک مناسب نیستند. همچنین نباید در مجاورت اجسام و تجهیزات با دمای بالا قرار بگیرند. حداکثر دمای قابل تحمل برابر با 70+ درجه سلسیوس است. کابلهای H05VV5-F را میتوان به طور ثابت یا قابل انعطاف با بار مکانیکی متوسط نصب و استفاده نمود. البته کابلها نباید تحت کشش قرار بگیرند و حرکت مداوم در حین کار پیشنهاد نمیگردد.

گفتنیست که ولتاژ آزمون این کابلها 2000 ولت میباشد. حداقل شعاع خمش کابلها نیز 4 برابر قطر نهایی در نصب ثابت و 12.5 برابر قطر کلی کابل در حالت نصب خم شو گاه به گاه خواهد بود.

قیمت کابلهای H05VV5-F بیشتر از کابلهای H05VV-F است؛ اما اکثراً قیمت ارزانتری به نسبت کابلهای با روکش رابر خواهند داشت.