کابل کنترل افشان با کیفیت ساخت تأیید شده

کابل کنترل افشان، پر تقاضا و پر کاربردترین نوع از گروه کابلهای کنترل یا فرمان است. کیفیت ساخت و تأیید آن شاید موضوعی بحث برانگیز باشد؛ اما ضرورتش برای کابلهای کنترل به دلیل حساسیتها در عملکرد، بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد.

انعطاف پذیری یک مزیت برای کابلهای کنترل خواهد بود. نصب راحت تر و کابل کشی آسان تر داخل تجهیزات و تابلوها و همچنین نیاز به متحرک بودن در برخی کاربردها موجب میشود که کابل قابل انعطاف به یک انتخاب مناسب یا ارجح تبدیل گردد. استفاده از هادی افشان یک راهکار برای انعطاف پذیر کردن کابل کنترل است.

کابل کنترل افشان

چرا کیفیت ساخت کابل فرمان مهم است؟

همان طور که میدانید، کابل کنترل منتقل کننده سیگنالهای کنترلی، دیتا و حفاظتی است. معمولاً جریان عبوری از کابلهای کنترل ناچیز است؛ اما درستی و سلامت عبور همین جریان اندک بسیار مهم خواهد بود. اگر کیفیت ساخت اجزای تشکیل دهنده کابل کنترل مطلوب و مورد تأیید نباشد؛ آن گاه ممکن است:

  1. فرمانها انتقال نیابند.
  2. فرامین اشتباه صادر شوند.
  3. نویزها و عوامل خارجی موجب تغییر یا تحریف سیگنالها شوند.
  4. طول عمر مفید کابل کوتاه گردد.
  5. قابلیت اطمینان کابل تقلیل یابد.

چگونه از کیفیت ساخت کابل کنترل مطمئن شویم؟

معیارها و فراسنجهای متعددی برای حصول اطمینان از مرغوبیت ساخت کابلهای مختلف از جمله کابل کنترل وجود دارد. ملاکهایی که در دپارتمان فروش نامیرا کابل بدین منظور مورد استناد قرار میگیرند و بر پایه آنها کیفیت ساخت برای ما ثابت میشود، عبارتند از:

  • گواهی استاندارد معتبر صادر شده از مراجع ذیصلاح
  • نتایج تستهای انجام شده در واحدهای آزمایشگاه و کنترل کیفیت
  • مقایسه فنی میان نمونه های مختلف کابل
  • دیدگاههای مشتریان قدیمی درباره کیفیت عملکرد کابلها

کنترل کیفی

کابل کنترل افشان

مطابق مطالبی که در بند نخست گفته شد، کابل کنترل افشان از هادیهای رشته ای انعطاف پذیر برخوردار است. این کابل با تعداد رشته ها و سطح مقاطع متنوعی طراحی و تولید میشود. همچنین ساختار حفاظتی (زره، شیلد و موارد مشابه) و جنس عایق و روکش این کابلها میتواند متفاوت و برحسب درخواست مشتری باشد.

لیست سایزهای کابل کنترل افشان

جدول کابل کنترل