کابل نصب ثابت چیست؟

کابل نصب ثابت چیست و چه نوع کابلهایی را میتوان با این عنوان معرفی نمود؟ در این نوشتار به پاسخ مناسبی برای این پرسش دست خواهید یافت.

این عنوان به گروهی از کابلها اطلاق میگردد که برای کاربری غیر متحرک و نصب ایستا مناسب هستند. به بیان دیگر، حرکت و جا به جایی برای این کابلها پس از وایرینگ و در زمان بهره برداری مدنظر نخواهد بود. از کابلهای نصب ثابت انتظار میرود که وضعیت خود را پس از کابلکشی حفظ نموده و در انجام کار مورد نظر موفق و پایدار باشند.

انواع کابل نصب ثابت

کابل نصب ثابت چیست؟

مطابق نکات بیان شده، میتوان گفت که کابلهای نصب ثابت در مقابل کابلهای متحرک و قابل انعطاف تعریف میگردند. البته این سخن به معنای آن نیست که کابلهای نصب ثابت هیچ گونه انعطافی از خود نشان نمیدهند؛ بلکه به مفهوم نوع کاربری و استفاده از آنها اشاره دارد.

دو گروه مهم از کابلهای نصب ثابت عبارتند از کابلهای برق و کابلهای کنترل و سیگنالینگ. در خطوط انرژی، کابلکشی ساختمانها و در صنایع گوناگون، با توجه به شیوه بهره برداری ممکن است به نوع نصب ثابت، قابل انعطاف و یا هر دوی آنها نیاز باشد.

فهرست انواع مهم و پر کاربرد کابلهای نصب ثابت:

 • کابل برق مفتولی و نیمه افشان مسی 300/500 ولت؛ NYM = H05VV-U or H05VV-R
 • کابل قدرت تک رشته مفتولی کلاس 1 و 2 مسی 0.6/1 کیلوولت؛ مانند: NYY & N2XY
 • کابلهای برق چند رشته مسی RE, RM یا SM ولتاژ پایین؛ NYY-J, NYY-O, N2XY-J, N2XY-O
 • کابل برق زره دار LV؛ مانند: N2XRY, NYBY
 • کابلهای کنترل مسی مفتولی 0.6/1 کیلو ولت؛ NYY-J
 • کابل کنترل آرموردار مسی مفتولی؛ N2XRY-J
 • کابل قدرت مسی شیلددار ولتاژ پایین؛ NYCY
 • کابلهای مسی شیلد و زره دار 0.6/1 KV؛ N2XCYRY
 • کابلهای هوایی خودنگهدار LV و MV و کابل فاصه دار
 • کابل برق آلومینیومی ولتاژ پایین تک رشته؛ NAYY & NA2XY
 • کابل قدرت آلومینیومی LV چند رشته؛ NA2XY-O, NAYY-J
 • کابلهای قدرت ولتاژ متوسط مسی؛ N2XSY, N2XSYRY, N2XSYBY, N2XSEYRY
 • کابلهای زمینی MV آلومینیومی؛ NA2XSY, NA2XSYBY, NA2XSEYBY
 • کابل قدرت ولتاژ بالای 66، 132، 230 و 400 کیلوولت مسی یا آلومینیومی
 • کابلهای مخابراتی مسی داخل و بیرون ساختمانی؛ J-Y(St)Y, A-2Y(St)2Y

تأمین کابلهای نصب ثابت

عملکرد درست، ایمن و قابل اطمینان کابلها در پروژه ها، هدف هر مجموعه و شرکت فعال در صنعت یا تجارت کابل خواهد بود که امید دارد همکاریش با مشتریها و شرکای تجاری، مستمر باشد.

نامیرا کابل، برنامه تأمین انواع کابل نصب ثابت معرفی شده را با چنین هدف و راهبردی به انجام میرساند. سازگاری با استانداردها و مشخصات مدنظر طراحان پروژه ها و تضمین کیفیت ساخت کابلهای ارائه شده، یکی از نکات مهم در دستیابی به هدف یاد شده است.