تفاوت کابل برق زمینی با هوایی

در این مقاله، با دید فنی به بیان تفاوت کابل برق زمینی با هوایی میپردازیم و اطلاعات کافی پیرامون این موضوع ارائه خواهیم نمود.

منظور از کابل برق هوایی و زمینی چیست؟

تفاوت کابل برق زمینی و هوایی

شاید بهتر باشد که ابتدا تعریفی از کابلهای برق زمینی و هوایی داشته باشیم تا پس از آن، گفتن از شباهتها و تفاوتهای میان این دو دقیقتر و آشکارتر انجام شود.

به طور کلی، به همه انواع کابل برق که مخصوص نصب در خطوط هوایی توزیع انرژی الکتریسیته هستند، کابل برق هوایی میگوییم. باید توجه نمود که در شماری از شبکه های هوایی توزیع برق و همچنین در تمامی خطوط هوایی انتقال الکتریسیته (فشار قوی) از هادیهای هوایی نیز استفاده میشود. چون هادی هوایی حتی نوع روکشدارش در تعاریف مهندسی، کابل به شمار نمیرود، در این بخش پیرامون آن نخواهیم گفت و تنها مقایسه میان کابلهای هوایی و زمینی انجام خواهد شد. از انواع رایج کابلهای هوایی برق میتوان به کابل خودنگهدار در شبکه ولتاژ پایین و متوسط و نیز کابل فاصله دار در خطوط ولتاژ متوسط اشاره نمود. این کابلها اکثراً میان تیرهای برق کشیده میشوند.

اما کابلهای برق زمینی یا زیر زمینی، آن دسته از کابلهای قدرت هستند که امکان نصب آنها در کانالهای زیرزمینی یا دفن مستقیم در زیر خاک، وجود دارد.

شباهت اصلی میان این دو گروه از کابلهای برق، کار اینهاست. همه این کابلها برای برقرسانی و تأمین انرژی الکتریسیته ساخته شده اند. وجود عایق یا روکش در اجزای تشکیل دهنده و مشخص بودن ولتاژ نامی یا ولتاژ کار، از دیگر شباهتهای میان کابلهای برق هوایی و زمینیست. حالیا، برویم سراغ تفاوتها…

تفاوت کابل برق زمینی با هوایی

انواع کابل برق زمینی و هوایی

  • کابل برق هوایی برای نصب در خطوط هوایی طراحی شده است. نصب آن در زیر خاک توصیه نشده و ایمن نخواهد بود.
  • کابلهای برق زمینی برای نصب هوایی میان تیرهای با فاصله زیاد از یکدیگر و در خطوط طولانی مناسب نخواهند بود. البته در فواصل کوتاه میتوان کابلهای زمینی را به طور هوایی و بر روی پایه ها نیز نصب نمود.
  • تعداد لایه های عایق و روکش در کابلهای هوایی کمتر از نوع زمینی است. مثلاً کابل خودنگهدار LV (ولتاژ پایین) تنها یک لایه عایق دارد، در حالی که کابل برق زمینی LV تک هسته دارای دو لایه عایق و روکش و کابلهای زمینی LV چند هسته دارای سه لایه عایق، فیلر (یا بدینگ) و روکش نهایی میباشند. ضخامت روکش در کابلهای زمینی نیز بیشتر است.
  • کابلهای برق زمینی در تمامی سطوح ولتاژی HV، MV، LV و EHV تولید میشوند؛ اما معمولاً کابلهای هوایی محدود به فشار ضعیف و متوسط هستند.
  • اکثریت قریب به اتفاق کابلهای برق هوایی با رسانای آلومینیومی ساخته میشوند. ولی در کابلهای زمینی هم از مس و هم از آلومینیوم استفاده میگردد.
  • کابلهای برق زمینی از گوناگونی سایز بیشتری برخوردارند. از سطح مقاطع پایین مانند 1.5 میلیمتر مربع مسی یا 10 mm² آلومینیومی تا سایزهای بالا مثل 500، 630، 800، 1000 و تا 2500 mm² قابل تولیدند. در حالیکه کابلهای برق هوایی معمولاً در محدوده 16 تا 185 میلیمتر مربع تولید میگردند.
  • آمیزه عایق و روکشهای به کار رفته در ساخت کابلهای هوایی و زمینی ممکن است متفاوت باشند.
  • روکش نهایی کابلهای هوایی بایستی در برابر UV مقاوم باشد. در حالیکه این مقاومت برای کابلهای زمینی الزامی نیست و یک انتخاب محسوب میگردد.

با این توضیحات معلوم شد که با ایجاد تفاوت در ساختار و اجزای تشکیل دهنده کابلهای برق، میتوان آنها را برای نصب در موقعیت تعریف شده، مناسب سازی نمود.