نقش انتخاب سیم و کابل در فعالیت های پیمانکاری برق

انتخاب ملزومات پروژه های پیمانکاری برق از جمله سیم و کابل، چه تأثیری در موفقیت یا شکست شرکتهای پیمانکار دارد؟ چگونه میتوان انتخابی هوشمندانه داشت؟

اجرای ارزان پروژه ها؛ خوب است یا بد؟

هزینه پروژه پیمانکاری برق

یکی از روشهای رایج که برای جلب نظر کارفرمایان در فعالیت های پیمانکاری برق به ذهن شرکتهای پیمانکار میرسد، پیشنهاد اجرای پروژه با کمترین هزینه است. اساساً ارزانتر اجرا شدن پروژه ها از مواردیست که مورد توجه کارفرمایان هم بوده و بر پایه آن دست به انتخاب مجری پروژه میزنند.

ما در این مقاله به شما خواهیم گفت که میتوان با تفکری عمیقتر و نگاهی بلند نظرانه، راهکارهای متفاوتی ارائه نمود. همین طور مسائل مربوط به ارزان اجرا شدن پروژه ها را نیز بر خواهیم شمرد و خواهیم گفت که در بیشتر اوقات، این رویه هم به ضرر کارفرمایان است و هم پیمانکاران.

معایب فعالیت پیمانکاری برق با قیمت پایین

انتخاب غلط و شکست در پروژه های پیمانکاری برق

هنگامی که یک شرکت پروژه کار بخواهد هزینه اجرای یک پروژه ساختمانی یا صنعتی را کاهش دهد، دو مسیر برای او وجود دارد:

 1. کاهش هزینه ملزومات پروژه یا پایین در نظر گرفتن قیمت اجرا
 2. به کارگیری روشهای هوشمندانه به منظور کاهش هزینه های تمام شده اجرای یک پروژه

موضوع مهم این است که در عمل غالباً شاهد اجرای گزینه نخست هستیم و استفاده از روش دوم به ویژه در ایران کمتر مورد توجه قرار میگیرد. بر این اساس، زمانی که میخواهیم از معایب اجرای ارزان پروژه های پیمانکاری برق در ساختمانها یا صنایع بگوییم، مقصود ما مضرات به کارگیری همان روش رایج اول است.

معایب انتخاب ملزومات ارزان یا اجرای پروژه ها با دستمزد پایین عبارتند از:

 • افت شدید کیفیت اجرای پروژه
 • افزایش هزینه های تعمیر، بازسازی و نگهداری برای کارفرمایان، بهره برداران و پیمانکاران
 • کاهش بازده و عمر مفید محصولات پروژه ها
 • عدم ارتقای سطح فعالیت پیمانکاران به دلیل رزومه ضعیف در پروژه های گذشته
 • نارضایتی بهره برداران و ذینفعان پروژه ها از شیوه مدیریت و اجرای آنها پس از تحویل پروژه
 • کاهش توجه به اهمیت و ارزش طراحی و مهندسی در پروژه ها
 • کاهش اهمیت استفاده از تکنسینهای ماهر در پروژه ها

سیم و کابل نامرغوب و ارزان در پروژه ها، بلای خودخواسته

معایب انتخاب سیم و کابل غیر استاندارد

میتوان گفت که هر جا برق هست، سیم و کابل هم هست. حتی در پروژه های دیگری به غیر از برق نیز حضور سیم و کابلها محسوس است. همان طور که بیان شد، یک روش متداول و به عقیده ما غلط در برنده شدن مناقصه های پیمانکاری پروژه های برق رسانی، به کارگیری ملزومات، ادوات، تجهیزات و ابزارآلات ارزان قیمت است. اکثریت قریب به اتفاق این وسایل به ظاهر ارزان قیمت، نامرغوب هستند.

سیم و کابل نامرغوب چنانچه در پروژه ها به کار روند، همان پیامدهای نامطلوب و ناخوشایندی را خواهند داشت که در پاراگراف قبل اشاره شد. به سبب شرایط خاص انرژی الکتریسیته، میتوان مواردی مانند زیر را به این خطرها و آسیبها افزود:

 1. کاهش شدید ایمنی
 2. تهدید سلامت و جان انسانهای بهره بردار
 3. تهدید سرمایه های مالی در اثر بروز رخدادهایی مانند آتش سوزی
 4. افزایش افت توان و افزایش هزینه های مصرف انرژی

انتخاب بهتر چیست؟

انتخاب درست سیم و کابل با نامیرا کابل

ما در نامیرا کابل با دانش در مهندسی برق، تجربه فنی در بهره برداری پروژه های صنعت برق و تجربه تجاری در بازار سیم و کابل، به همه فعالین محترم در بخش پیمانکاری برق پیشنهاد میکنیم که هرگز به سمت روش قدیمی و نادرست انتخاب سیم و کابلهای نامرغوب نروند و حتماً از محصولات واقعاً استاندارد و مطمئن استفاده نمایند.

سیم و کابل مرغوب موجب افزایش هزینه پیمانکاری برق میشود؟

شاید این چالش مطرح شود که سیم و کابلهای مرغوب قیمت بالاتری به نسبت آن دیگر محصولات دارند و با انتخاب آنها هزینه های پروژه افزایش مییابد و شرکتهای پیمانکار یا نمیتوانند پروژه ها را در دست بگیرند و از سوی کارفرمایان انتخاب نخواهند شد و یا سبب کاهش سود آنها در پروژه های در دست اجرا میشود. پاسخ ما به این موضوع منفیست. چرایی آن را در ادامه به شما میگوییم.

انتخاب درست سیم و کابل و پیمانکار برتر

انتخاب درست سیم و کابل و پیمانکار برق برتر

 • سیم و کابل استاندارد شما را در تضمین کیفیت اجرا و عملکرد پروژه ها یاری خواهد نمود.
 • به کارگیری محصولات مرغوب موجب ارتقای سطح کاری شما میشود و مسئولیت پذیری شما را در کارتان به نمایش خواهد گذاشت.
 • با به کارگیری سیم و کابلهای مرغوب میتوانید مدت زمان بیشتری را برای تعمیر و سرویس پس از تحویل موقت پروژه بر عهده بگیرید (مثلاً به جای شش ماه یا یک سال، دو سال را متعهد شوید) و چون محصولات مرغوب به درستی کار خواهند کرد و عمر مفید بالایی دارند، عملاً هزینه اضافی به شما تحمیل نخواهد شد و با این کار نظر کارفرمایان به پیشنهادتان جلب خواهد شد.
 • تأمین کنندگان سیم و کابل استاندارد در قبال محصول فروخته شده به شما متعهدتر از دیگران هستند و رابطه همکاری شما پایدارتر خواهد بود. این پشتیبانی بهتر، آسودگی خاطر شما را از تأمین ملزومات در حین اجرای پروژه یا در حالت بروز شرایط اضطراری در پی خواهد داشت.
 • همکاری پیمانکاران با تولید کنندگان، تأمین کنندگان و فروشندگان متعهد، یک چرخه سالم را ایجاد خواهد نمود که از زیربناهای پیشرفت پایدار است. به دنبال پیشرفت پایدار اقتصادی، تعداد پروژه های پیمانکاری افزایش چشمگیری خواهد داشت و این یعنی افزایش فرصت کار و فعالیت برای تمامی شرکتها و افراد حاضر در این چرخه سالم.

📞