کابل نیمه افشان و مفتولی

کابل نیمه افشان یا چند مفتولی از نظر سایز، متنوعتر از کابلهای برق تک مفتولی میباشد. مشتریان میتوانند به آسانی برای خرید همه سایزهای استاندارد این کابلها اقدام نمایند.

گاهی پیش می آید که اسامی مختلفی برای معرفی یک نوع کابل برق به کار میرود. برای محصولاتی که چند نام دارند، شاید بهتر باشد نخست به معرفی آنها پرداخته شود و بعد از آن درباره خرید و فروش یا اطلاعات فنی تکمیلی گفت و گو گردد. پس با همراه باشید تا از کابلهای نیمه افشان و مفتولی به شما بگوییم.

کابل نیمه افشان چیست؟

کابل نیمه افشان و مفتولی

همه انواع کابل برقی را که ساختار هادی آنها متشکل از چند رشته مفتول نرم شده و تابیده شده مس یا آلومینیوم باشد، میتوان کابل نیمه افشان نامید. نام دیگر این محصول کابل چند مفتولی یا مفتولی استرند شده است. در کلاس بندی هادیها، هادی نیمه افشان را با کلاس 2 معرفی میکنند.

وجه تمایز این کابل با کابل تک مفتولی در تعداد مفتولهاست. در کابل تک مفتولی (مانند کابل اول از سمت چپ در تصویر بالا) یک رشته مفتول وجود دارد؛ اما در کابل نیمه افشان (دو کابل بعدی در عکس بالا) با توجه به سطح مقطع آن، هر هادی متشکل از 7، 19، 37، 61 یا 91 رشته مفتول خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر، ساختار یا تعداد تارها و مفتولهای تشکیل دهنده یک هادی 10 میلیمتر مربعی را در سه کلاس مقایسه میکنیم:

 1. هادی افشان کلاس 5: هستاد رشته 0.4 میلی متری
 2. نیمه افشان کلاس 2: هفت مفتول 1.33 میلی متری
 3. مفتولی کلاس 1: یک مفتول 3.57 میلیمتری

سایزهای کابل مفتولی و نیمه افشان

کابل نیمه افشان مسی و آلومینیومی

اکنون سایزهای کابل نیمه افشان و مفتولی مسی LV را به اطلاع شما میرسانیم:

 1. تک رشته یا تک هسته نیمه افشان گرد: 16*1، 25*1، 35*1، 50*1، 70*1، 95*1، 120*1، 150*1، 185*1، 240*1، 300*1 و 400*1
 2. دو رشته سبک و زمینی مفتولی: 1.5*2، 2.5*2، 4*2، 6*2 و 10*2
 3. دو رشته نیمه افشان معمولی و زمینی: 16*2 و 25*2
 4. کابل سه رشته مفتولی: 1.5*3، 2.5*3، 4*3، 6*3 و 10*3
 5. کابل سه رشته نیمه افشان: 16*3، 25*3 و 35*3
 6. سه و نیم رشته نیمه افشان گرد و سکتور: 16+25*3، 16+35*3، 25+50*3، 35+70*3، 50+95*3، 70+120*3، 70+150*3، 95+185*3 و 120+240*3
 7. چهار رشته مفتولی: 1.5*4، 2.5*4، 4*4، 6*4 و 10*4
 8. چهار رشته نیمه افشان: 10*4، 16*4 و 25*4
 9. پنج رشته مفتولی: 1.5*5، 2.5*5، 4*5، 6*5 و 10*5
 10. پنج رشته نیمه افشان: 16*5، 25*5 و 35*5

و حالا سایزهای کابل نیمه افشان 0.6/1 KV آلومینیومی را بیان میکنیم:

 • کابل تک هسته: 50*1 تا 500*1
 • کابل دو هسته: 10*2، 16*2، 25*2 و 35*2
 • سه و نیم هسته: 16+25*3 تا 120+240*3
 • چهار هسته: 10*4، 16*4 و 25*4
 • پنج هسته: 16*5 و 25*5

غالباً در تولیدات روتین، کابلهای برق مفتولی تا سطح مقطع 10 میلیمتر مربع به صورت تک مفتولی و در سایزهای 16 میلیمتر مربع و بالاتر به صورت نیمه افشان تولید میشوند. البته به صورت سفارشی میتوان درخواست تولید را برای سایزهای پایین را به شکل چند مفتولی تابیده شده به واحد تولید ارجاع نمود.

همچنین کابلهای مسی و آلومینیومی فشار متوسط مانند 20 کیلوولت نیز اکثراً با رسانای مسی یا آلومینیومی نیمه افشان فشرده شده گرد در سطح مقاطع 50 تا 630 میلیمتر مربع تولید میگردند.

خرید کابلهای نیمه افشان

همه انواع کابلهای نیمه افشانی که معرفی شدند، قابل عرضه هستند. با برقراری ارتباط از مسیر اعلام شده، به سادگی میتوانید در زمان اندک درخواست خرید را ثبت و پیگیری بفرمایید.