مرکز خرید کابل زره دار فشار ضعیف

خرید کابل زره دار فشار ضعیف سریع تر از آنچه که تا کنون دیده اید امکان پذیر شده است. شما فهرست کابلهای مورد نظرتان را به واحد فروش میدهید و مابقی کارها توسط این واحد پیگیری و اطلاع رسانی میگردد.

انواع کابل از دیدگاه حفاظت مکانیکی

یک فراسنج دیگر برای دسته بندی کابلها، توجه به ساختارهای حفاظت مکانیکی آنهاست. با توجه به مکانی که کابل در آن نصب میشود، گاه نیاز خواهد بود که به نحوی از کابل در برابر تنشها و نیروهای مکانیکی حفاظت به عمل آید.

یک روش متداول برای این کار، به کار گیری زره یا آرمور است. میتوان کابلهای فشار ضعیف و فشار متوسط را از دیدگاه حفاظت فیزیکی و مکانیکی به دو دسته کلی بدون زره و زره دار تقسیم بندی نمود.

کابل زره دار فشار ضعیف

خرید کابل زره دار

همان طور که در ابتدای این متن اشاره شد، شما متقاضی و مشتری ارجمند برای خرید کابل زره دار مسیری مستقیم و ساده را پیش رو دارید که از این قرار است:

  1. مشخصات کابل (های) مورد نظر را اعلام بفرمایید.
  2. مشخصات کابلهای زره دار موجود را دریافت مینمایید.
  3. پیشنهاد فنی و مالی توسط واحد فروش به اطلاع شما میرسد.
  4. پس از تأیید پیشنهادها توسط شما، درخواست رسماً ثبت میشود و زمانبندی تحویل کابلها اعلام میگردد.
  5. تأیید واحد مالی گرفته شده و کابلها در محل توافق شده تحویل شما خواهد شد.

کابل زره دار فشار ضعیف

کاربرد کابل زره دار چیست؟

کابلهای زره دار فشار ضعیف برق و کنترل، کابلهایی هستند که غالباً با ولتاژ اسمی 600/1000 ولت طراحی و تولید میشوند. ولتاژ اسمی کابلهای ابزار دقیق زره دار نیز 300 یا 300/500 ولت است. این کابلها از نظر سایز (تعداد رشته و سطح مقطع) دارای تنوع میباشند. زره در کابلها سه شکل معمول زیر را دارد:

  • مفتول یا سیم
  • نوار
  • بافت

کابل با زره مفتولی رایج ترین نوع کابل زره دار در رده فشار ضعیف است. در کنار آن، از زره نواری و بافتهای فولادی نیز برای آرموردار کردن کابلها استفاده میشود.