جریان مجاز کابل خودنگهدار فشار ضعیف و متوسط

جدول جریان مجاز کابل خودنگهدار فشار ضعیف به همراه شاخص افت ولتاژ و نیز جدول حداکثر جریان مجاز کابل خودنگهدار فشار متوسط در اختیار شماست تا در انتخاب سایز مناسب این کابلها مفید باشد.

جریان مجاز کابلهای برق

پیش از اینکه راجع به جریان مجاز کابلهای خودنگهدار بگوییم، بد نیست به این موضوع هم نگاهی داشته باشیم که علت تعیین جریان مجاز برای کابلهای برق چیست؟

در همه انواع کابل برق از یک عایق الکتریسیته برای پوشش بخش رسانای آنها استفاده میشود. این ماده نارسانا امروزه اغلب از جنسِ پلیمرها، ترموپلاستیکها، ترموستها و یا الاستومرهاست. همین آمیزه های عایقی افزون بر مشخصات دی الکتریک، ولتاژ شکست و امثال آن، دارای محدوده دمای کار عادی معینی هستند.

این محدودۀ دمای کار بدان معناست که عایقها میتوانند خواص فیزیکی و مکانیکی خود را در گستره دمایی معین حفظ نمایند. بنابراین نباید دمای کابلها از مقادیر مذکور برای هر جنس عایق فراتر رود.

مهمترین عامل ایجاد گرما و افزایش دما در کابلهای برق، عبور جریان الکتریسیته از آنهاست. همانطور که میدانید، در دماهای معمولی محیط، فلزات رسانای برق مانند مس یا آلومینیوم، دارای مقداری -هرچند اندک- مقاومت الکتریکی هستند. همین مقاومت کم سبب میشود پس از عبور جریان برق، تلفان توان گرمایی ایجاد شود. این تلفات توان گرمایی با مجذور جریان رابطه مستقیم دارد.

با این هدف که کابل برق در زمان کار سالم و ایمن بماند، برای آن جریان مجاز تعیین میشود تا دمای رسانا و به تبع آن دمای عایق از حد مجاز فراتر نرود. این جریان مجاز به جنس هادی و عایق کابلها و شرایط محل نصب آنها مرتبط خواهد بود.

جدول جریان مجاز کابل خودنگهدار فشار ضعیف

میدانید که جنس رسانای کابلهای خودنگهدار، آلومینیوم است. همچنین سرشت عایق این کابلها، پلی اتیلن کراسلینک شده یا همان XLPE میباشد. بیشینه دمای مجاز عایق XLPE در کار عادی برابر با 90+ سلسیوس است. پس با توجه به دمای محیط، جریان عبوری از هر سایز کابل خودنگهدار در کار نرمال باید به مقداری باشد که دمای هادی از 90+ سانتیگراد بیشتر نشود.

با فرض دمای هوای 30+ سلسیوس و سرعت باد 0.6 m/S، حداکثر جریان مجاز (آمپر) و شاخص افت ولتاژ (ولت/آمپر.کیلومتر) کابلهای خودنگهدار 0.6/1 کیلوولت سه فاز که میان تیرهای برق کشیده میشوند، مطابق جدول زیر خواهد بود:

جدول جریان مجاز کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه فاز

در جدول دوم هم میتوانید بیشینه جریان مجاز کابل خودنگهدار تکفاز را به همراه شاخص افت ولتاژ مشاهده بفرمایید. در این جدول، جریان مجاز کابلها بر اساس 3 روش نصبِ: کشیده شده بین پایه ها در هوای آزاد 30+ سانتیگراد، نصب بر روی دیوار و قرار گرفتن داخل لوله، بیان میشود:

جدول جریان مجاز کابل خودنگهدار تکفاز

شاخص افت ولتاژ کابلها کمک میکند که در مسافتهای بیشتر بتوان افت ولتاژ را هم محاسبه نمود. در این حالت، برگزیدن سایز مناسب کابل با در نظر گرفتن جریان مجاز و طول خط صورت میگیرد. دانستن جریان مجاز کابلها به مشتریان و طراحان شبکه های برق در انتخاب سایز کابل و تجهیزات حفاظت در برابر اضافه بار کمک خواهد نمود.

جریان مجاز کابل خودنگهدار فشار متوسط

کابلهای خودنگهدار فشار متوسط (MV) در برخی از خطوط هوایی 20 و 33 یا 30 کیلوولت استفاده میشوند. در جدول زیر، حداکثر جریان مجاز این کابلها در کار عادی و نیز در شرایط اتصال کوتاه با سایزهای استاندارد خطوط توزیع برق هوایی ایران تقدیم حضور شما میشود:

جدول جریان مجاز کابل خودنگهدار فشار متوسط