جریان مجاز کابل خودنگهدار فشار ضعیف

جدول جریان مجاز کابل خودنگهدار فشار ضعیف به همراه شاخص افت ولتاژ در اختیار شماست تا در انتخاب سایز مناسب این کابلها مفید باشد.

جریان مجاز کابلهای برق

پیش از اینکه راجع به جریان مجاز کابلهای خودنگهدار بگوییم، بد نیست به این موضوع هم نگاهی داشته باشیم که علت تعیین جریان مجاز برای کابلهای برق چیست؟

در همه انواع کابل برق از یک عایق الکتریسیته برای پوشش بخش رسانای آنها استفاده شده است. این ماده نارسانا امروزه اغلب ساخته شده از پلیمرها، ترموپلاستیکها، ترموستها و یا الاستومرهاست. همین آمیزه های عایقی افزون بر مشخصات دی الکتریک، ولتاژ شکست و امثال آن، دارای محدوده دمای کار عادی تعریف شده ای هستند. این محدوده دمای کار به آن معناست که مواد یاد شده میتوانند خواص فیزیکی و مکانیکی خود را در گستره دمایی معرفی شده حفظ نمایند. بنابراین نباید دمای کابلها از مقادیر بیان شده برای هر جنس عایق فراتر رود.

مهمترین عامل ایجاد گرما و افزایش دما در کابلهای برق، عبور جریان الکتریسیته از آنهاست. همانطور که میدانید، در دماهای معمولی محیط، فلزات رسانای برق مانند مس یا آلومینیوم، دارای مقداری -هرچند اندک- مقاومت الکتریکی هستند. همین مقاومت کم سبب میشود پس از عبور جریان برق، توان تلف شده گرمایی ایجاد شود. این توان گرمایی تلف شده با مجذور جریان رابطه مستقیم دارد.

با این هدف که کابل برق در زمان کار سالم و ایمن بماند، برای آن جریان مجاز تعیین میشود تا دمای رسانا و به تبع آن دمای عایق از حد مجاز فراتر نرود. این جریان مجاز به جنس هادی و عایق کابلها و شرایط محل نصب آنها مرتبط خواهد بود.

جدول جریان مجاز کابل خودنگهدار فشار ضعیف

میدانید که جنس رسانای کابلهای خودنگهدار، آلومینیوم است. همچنین سرشت عایق این کابلها، پلی اتیلن کراسلینک شده (شبکه ای شده) یا همان XLPE میباشد. بیشینه دمای مجاز عایق XLPE در کار عادی برابر با 90+ سلسیوس است. پس با توجه به دمای محیط، جریان عبوری از هر سایز کابل خودنگهدار در کار نرمال باید به مقداری باشد که دمای هادی از 90+ سانتیگراد بیشتر نشود.

با فرض دمای هوای 30+ سلسیوس و سرعت باد 0.6 متر بر ثانیه، حداکثر جریان مجاز (آمپر) و شاخص افت ولتاژ (ولت/آمپر.کیلومتر) کابلهای خودنگهدار 0.6/1 کیلوولت سه فاز که میان پایه یا همان تیرهای برق کشیده شده اند، مطابق جدول زیر خواهد بود:

جدول جریان مجاز کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه فاز

در جدول دوم هم میتوانید بیشینه جریان مجاز کابل خودنگهدار تکفاز را به همراه شاخص افت ولتاژ مشاهده بفرمایید. در این جدول، جریان مجاز کابلها بر اساس سه روش نصبِ: کشیده شده بین پایه ها در هوای آزاد 30+ درجه، نصب شده روی دیوار و قرار گرفته داخل لوله، بیان شده است:

جریان مجاز کابل خودنگهدار تکفاز

شاخص افت ولتاژ کابلها کمک میکند که به ویژه در مسافتهای بیشتر بتوان افت ولتاژ را هم محاسبه نمود و برگزیدن سایز مناسب کابل با در نظر گرفتن جریان مجاز و طول کابل صورت بگیرد. دانستن جریان مجاز کابلها به مشتریان و طراحان شبکه های برق در انتخاب سایز کابل و تجهیزات حفاظت در برابر اضافه بار کمک خواهد نمود.