کابل خودنگهدار 50 فشار ضعیف

کابل خودنگهدار 50 در رده ولتاژی فشار ضعیف به شکل پنج رشته و شش سیمه برای استفاده در خطوط توزیع برق هوایی طراحی و تولید میشود.

سطح مقاطع مختلفی برای کابلهای خودنگهدار (ABC) قابل تولید است. البته برخی محدودیتها در نصب و افزایش وزن باعث شده است که کابل خودنگهدار فشار ضعیف معمولاً تا سطح مقطع 120 و کابل خودنگهدار فشار متوسط تا سطح مقطع 150 میلیمتر مربع در فهرست تولیدات روتین قرار بگیرند. در این بخش، کابل خودنگهدار 50 را که یکی از سایزهای پر مصرف این کابلهاست معرفی خواهیم کرد.

انواع کابل خودنگهدار 50

کابل خودنگهدار 6 سیمه

  1. کابل ABC فشار ضعیف 5 رشته با سایز کامل 50+16+50×3
  2. فشار ضعیف شش سیمه با سایز کامل 25+25+50+50×3

بیشینه آمپر مجاز برای کابلهای خودنگهدار با توجه به سایز آنها، میانگین دمای محیط و دیگر شرایط محیطی مثل سرعت باد تعیین میشود. بر این اساس میتوان حداکثر جریان مجاز 168 آمپر را برای کابل خودنگهدار LV سه فاز نمره 50 در هوای 30+ سانتیگراد، سرعت باد 0.6 متر بر ثانیه و کشیده شده میان تیرهای برق بیان نمود.

ساختار کابلهای ABC

همان طور که میدانید رشته های این کابل در دو نوع معرفی شده عبارتند از:

  • پنج رشته 0.6/1 کیلو ولت: سه فاز + فاز شب (معابر) + نول/مسنجر آلومینیوم آلیاژی
  • شش رشته 0.6/1 کیلو ولت: سه فاز + فاز روشنایی معابر + نول + مسنجر فولادی

در ساخت این کابل از هادی آلومینیومی فشرده شده مطابق با استاندارد IEC 60228 استفاده میشود. در نوع پنج سیمه فشار ضعیف، آلومینیوم آلیاژی به عنوان هادی نول و نگهدارنده به کار میرود؛ در حالی که برای کابل 6 سیمه فشار ضعیف از فولاد گالوانیزه برای رشته نگهدارنده یا همان مسنجر استفاده میگردد. جنس عایق این کابلها XLPE میباشد. همچنین قیمت کابل خودنگهدار 50 در نوع 5 رشته اندکی کمتر از 6 رشته میباشد.

فروش کابل خودنگهدار 50

مشتریان ارجمند برای خرید یا ثبت سفارش تولید کابلهای معرفی شده میتوانند با دپارتمان فروش نامیرا کابل مکالمه یا مکاتبه بفرمایند. قیمت روز بر اساس مقدار سفارش، تضمین کافی پیرامون تطابق کابلها با استانداردها و اطلاعات تکمیلی، در قالب پیشنهاد برای خریداران ارسال خواهد شد.