کابل سه فاز آلومینیومی استاندارد

کابل سه فاز آلومینیومی با تنوع سایزی که دارد، در بسیاری از مکانها مورد استفاده قرار میگیرد. قیمت مناسب این کابلها دلیل مهمی برای انتخابشان به شمار می آید. بهترینهای این کابل در هر رده و سایز آماده عرضه هستند.

معمولاً مشتریان عبارت سه فاز را برای کابلهای برقی به کار میبرند که دارای سه یا چهار رشته هستند. با این تعریف از کابل سه فاز میتوان کابلهای قدرت فشار ضعیف و فشار متوسط را که حداقل از سه رشته تشکیل یافته اند با این نام معرفی نمود. این روزها تقاضا برای کابلهای قدرت آلومینیومی افزایش یافته است که در این بین سهم کابلهای 3 فاز بسیار قابل توجه است.

کابل سه فاز آلومینیومی زمینی

قیمت کابل برق آلومینیومی زمینی

کابل سه فاز آلومینیومی را مانند همتای مسی آن میتوان با تعداد رشته های مختلف و در سطح مقاطع گوناگون تولید و عرضه نمود. آنچه که در برنامه روتین تولید کابلهای سه فاز آلومینیوم LV وجود دارد، کابلهای سه و نیم سیمه، چهار سیمه و پنج سیمه هستند. سطح مقاطع رایج این کابل با واحد میلیمتر مربع عبارتند از:

 • 25+16×3
 • 35+16×3
 • 50+25×3
 • 70+35×3
 • 95+50×3
 • 120+70×3
 • 150+70×3
 • 185+95×3
 • 240+120×3
 • 10×4
 • 16×4
 • 25×4
 • 16×5
 • 25×5

سایزهایی مانند 150+300×3، 70×4، 185×4 یا 240×4 نیز با متراژ کامل و مطابق سفارش قابل تولید و تحویل خواهند بود. همچنین، کابلهای تک رشته از 50×1 تا 500×1 میلیمتر مربع نیز برای استفاده در خطوط LV سه فاز ارائه میگردند.

کابلهای فشار متوسط آلومینیومی سه رشته به صورت بدون زره (ساده) و زره دار (آرموردار) تولید میگردند. سطح مقطع این کابلها نیز عبارتست از:

 • 50×3
 • 70×3
 • 95×3
 • 120×3
 • 150×3
 • 185×3
 • 240×3
 • 300×3

کابلهای هوایی سه فاز

کابلهای هوایی سه فاز

علاوه بر کابل زمینی، از رسانای آلومینیوم در تولید کابلهای هوایی هم استفاده میشود. متداول ترین نوع آن، کابل خودنگهدار است. کابل خودنگهدار هم مشابه نوع زمینی در دو سطح ولتاژ فشار ضعیف و فشار متوسط به فروش میرسد.

سایزهای کابل سه فاز هوایی بدین شکل هستند:

 1. کابل خودنگهدار فشار ضعیف شش رشته: 25+25+35+35×3 تا 25+25+120+120×3
 2. LV خودنگهدار 5 رشته:
  16+16+16×3، 50+16+35×3، 50+16+50×3، 70+16+70×3، 70+25+95×3 و 70+25+120×3
 3. خودنگهدار MV چهار رشته (3 فاز + مسنجر) : 35×3 تا 150×3

بهترین قیمت کابل سه فاز آلومینیومی

همه انواع کابل سه فاز آلومینیومی معرفی شده، از تولیدات منطبق بر استانداردهای رسمی ارائه میگردند. قیمتهایی که برای این کابلها پیشنهاد میشوند، با توجه به سطح کیفی آنها و عرضه مستقیم، منصفانه خواهند بود. همچنین برای جانشینی کابل مسی و بهره مندی از قیمت پایین کابل آلومینیومی، مشاوره انتخاب نوع و سایز مناسب بدون نیاز به پرداخت هزینه ارائه میگردد.