انواع کابل برق 70+120*3

توجه به مشخصات فنی و سطح کیفی در کنار قیمت، میتواند به انتخاب مطمئن و مناسب کابل 70+120*3 قدرت آلومینیومی یا مسی منجر شود.

انتخاب درست کابل؛ مسئله این است

پروژه ها چه تأمین برق گروهی از واحدهای مسکونی شهری و روستایی باشد، چه برق رسانی به باغها و مزارع کشاورزی و دامپروری و چه تأمین انرژی الکتریسیته کارگاهها و کارخانه ها، حتماً مسیری قابل اطمینان و پایدار نیاز خواهد بود تا دو نکته مهم زیر به دست آیند:

 1. کیفیت توان الکتریکی در حد مطلوب باشد.
 2. وقفه ای در تأمین برق ایجاد نگردد.

این دو هدف و خواسته به فراسنجهای چند گانه ای وابسته هستند؛ اما یکی از معیارهای مهم، انتخاب کابل قدرت مناسب است. کابلی که از دیدگاه فنی و کیفی تناسب کافی با اهداف در نظر گرفته شده نداشته باشد، نه تنها بهره بردار را به مقصود یاد شده نخواهد رساند؛ بلکه هزینه های اضافی و خسارات سنگینی به او تحمیل خواهد نمود.

با این اوصاف، از همه وجوه فنی، ایمنی و اقتصادی، انتخاب کابل برق مناسب یک ضرورت است. برای این انتخاب، مشورت و استفاده از دانش و تجربه متخصصین کارآزموده، بسیار مفید خواهد بود.

مشخصات کابل 70+120*3

قیمت کابل آلومینیوم 70+120*3

گفت و گوی ما در این جستار، پیرامون کابل 70+120×3 زمینی است. کابلی که هم با رسانای مسی تولید میگردد و هم آلومینیومی. ویژگیهای فنی و ساختاری مهم این کابلها عبارتند از:

 • استاندارد مبنا: IEC 60502-1 و 1-3569 سازمان ملی استاندارد ایران
 • سطح ولتاژ اسمی: 0.6/1 کیلو ولت یا همان 600/1000 ولت
 • ولتاژ آزمون: 3.5 کیلو ولت در 5 دقیقه
 • کد مشخصه کابل با توجه به جنس هادی و عایق:
  NYY, N2XY, NYY-O, NYY-J, NAYY, NA2XY
 • رسانای کابل: مفتولهای تابیده شده مسی یا آلومینومی با مقطع سکتور (مثلثی)
 • نارسانای کابل: آمیزه ترموپلاستیک پی وی سی یا آمیزه ترموست پلی اتیلن شبکه ای شده
 • روکش میانی: نوار پلی پروپیلن
 • روکش نهایی: پی وی سی مشکی رنگ
 • تعداد رشته ها: 4
 • سطح مقطع رشته ها: 3 رشته 120 میلیمتر مربعی برای فازها و 1 رشته 70 میلیمتر مربعی برای نول یا ارت
 • ساختار لایه های کابل:
  Cu/PVC/Bd/PVC، Al/XLPE/Bd/PVC و یا Al/PVC/Bd/PVC
 • گستره دمای کار: 30- تا 70+ سلسیوس با عایق PVC و 40- تا 90+ با عایق XLPE
 • میانگین قطر کابل 70+120*3 NYY مسی: 38.2 میلی متر
 • میانگین قطر تمام شده کابل 70+120×3 NA2XY آلومینیومی: 37.2 میلی متر
 • وزن تقریبی: 4850 کیلوگرم/کیلومتر کابل NYY و 1841 کیلوگرم/کیلومتر کابل NA2XY
 • حداکثر مقاومت اُهمی DC رشته های فاز در دمای 20 سانتیگراد: 0.153 Ω/Km مس، 0.253 Ω/Km آلومینیوم
 • حداکثر مقاومت اهمی DC رشته نول در دمای 20 سانتیگراد: 0.268 اهم/کیلومتر Cu و 0.443 اهم/کیلومتر Al

کابل مسی 3 در 120 به علاوه 70 با هادی افشان نیز تولید و عرضه میگردد. در مکانهایی که انعطاف پذیری بیشتری مورد نیاز است، کابل افشان مسی گزینه مناسبی خواهد بود.

آمپراژ کابل 70+120*3 مسی و آلومینیومی

 1. بیشینه جریان مجاز کابل 120×3 مسی در زمین با دمای 15 سلسیوس : 315 آمپر
 2. حداکثر جریان مجاز کابل 120×3 مسی در هوا با دمای 30 سلسیوس : 285 آمپر
 3. ماگزیمم جریان مجاز کابل 120×3 آلومینیومی در زمین با دمای 15 سلسیوس : 245 آمپر
 4. بیشینه جریان مجاز کابل 120×3 آلومینیومی در هوا با دمای 30 سلسیوس : 220 آمپر

جریان مجاز کابل بر حسب مسافت

در انتخاب سایز مناسب کابل برق، افزون بر حداکثر آمپر مجاز به شاخصه ای به نام افت ولتاژ باید توجه نمود. افت ولتاژ هم به جریان گذر کننده از کابل وابسته است و هم به طول کابل؛ بنابراین در مسافتهای بالاتر موضوع افت ولتاژ اهمیت بیشتری خواهد داشت.

کابل 70+120*3 زمینی مسی و آلومینیومی استاندارد در نصب زمینی و در فواصل زیر میتوانند جریان و توانهای سه فاز یاد شده را تأمین کنند در حالی که افت ولتاژ کمتر از 5 درصد باشد:

 • تا 100 متر : 315 آمپر یا 185 کیلو وات با کابل مسی و 230 آمپر یا 135 کیلو وات با کابل آلومینیومی
 • 200 متر : 278 آمپر یا 163 کیلو وات با کابل مس و 166 آمپر یا 98 کیلو وات با کابل آلومینیوم
 • 250 متر : 222 A یا 130 Kw با کابل مسی و 133 A یا 78 Kw با کابل آلومینیومی
 • 300 متر : 185 آمپر یا 109 کیلو وات با کابل مسی و 111 آمپر یا 65 کیلو وات با کابل آلومینیومی
 • 400 متر : 139 A یا 82 کیلووات با کابل مس و 83 A یا 49 کیلووات با کابل آلومینیوم
 • 500 متر : 111 آمپر یا 65 Kw با کابل مس و 66 آمپر یا 39 Kw با کابل آلومینیوم
 • 700 متر : 89 آمپر یا 52 کیلو وات با کابل مسی و 47 آمپر یا 28 کیلو وات با کابل آلومینیومی
 • 1000 متر : 55 A یا 32 Kw با کابل مس و 33 A یا 19 Kw با کابل آلومینیوم

قیمت کابل 70+120*3

تولید کابل زمینی مسی

بدیهی است که قیمت کابل آلومینیوم 70+120*3 به دلیل ارزانتر بودن فلز آلومینیوم، کمتر از قیمت کابل مسی 70+120*3 باشد. جالبتر آنکه کابل زمینی 3.5 رشته 120 آلومینیومی میتواند جانشین کابل 35+70*3 مسی شود و همان آمپر یا توان الکتریکی را تأمین کند، در حالی که باز هم بهای بسیار پایینتری نسبت به آن دارد. همین موضوع مهمترین دلیل استقبال از کابلهای زمینی آلومینیومی به ویژه در شبکه LV است.

نامیرا کابل خود را متعهد میداند که در فروش کابل 3 در 120 به اضافه 70 مسی و آلومینیومی، حتماً به تطابق واقعی آنها با استاندارد توجه نماید و قیمت متناسب با کیفیت ساخت کابل و کمیت سفارش را پیشنهاد کند.