قیمت کابل تلفن 20 زوج فویل دار

قیمت کابل تلفن 20 زوج هم یک عامل تأثیرگذار در تصمیم گیری مشتریان برای خرید است و هم شاخصه ای که حرفه ای ها بر اساس آن میتوانند در مورد سطح کیفی کابل اظهار نظر کنند.

کابل تلفن 20 زوج مشکی

کابلهای تلفن نامرغوب

چندین فاکتور وجود دارند که در کابلهای نامرغوب تلفن دیده میشوند. از این کابلها نباید انتظار عملکرد مطلوبی داشت و هیچ تضمینی برای نحوه کار آنها وجود ندارد. برخی از این فاکتورها عبارتند از:

  1. به کارگیری فلزاتی غیر از مس در تولید هادیهای کابل
  2. به کارگیری مفتولهای مسی غیر استاندارد یا بازیافتی نامرغوب در تولید کابل
  3. ترکیبهای غیر استاندارد و نامرتبط در ساخت عایق و روکش کابل تلفن
  4. عدم استفاده از فویل یا شیلد در ساختار کابل تلفن

کابل تلفن نامرغوب

مشخصات کابل تلفن 20 زوج

دو نوع رایج از کابل تلفن 20 زوج که با کیفیت ساخت مرغوب تقدیم مشتریان میشوند از این قرارند:

  1. کابل تلفن داخل ساختمانی یا Indoor با روکش PVC معروف به کابل هوایی فویل دار، JY(St)Y و J-2Y(St)Y
  2. کابل تلفن فضای باز یا Outdoor با عایق و روکش HDPE معروف به کابل زمینی فویلدار، A-2Y(St)2Y

جدول زیر مشخصات سه نمونه از کابل تلفن بیست زوج فویلدار را به نمایش گذاشته است؛ توجه شما را به این جدول جلب میکنیم:

مشخصات کابل تلفن 20 زوج

ساختار کابل مخابراتی 20 زوج فویل دار

مس مفتولی نرم شده به عنوان هادی کابلهای مخابراتی مسی به کار گرفته میشود. این هادیها دارای قطرهایی مانند 0.4، 0.5 یا 0.6 میلیمتر هستند. یک لایه عایق هر کدام از هادیها را میپوشاند. رشته ها به صورت دوتایی رنگبندی میشوند و زوج رشته ها را تشکیل میدهند. در کابل 20 زوج، 40 رشته هادی وجود دارد.

یک لایه فویل آلومینیومی متصل به یک رشته سیم مس قلع اندود بدون عایق به نام سیم تخلیه یا ارت، از کابل مخابراتی در برابر تأثیرات میدانهای الکترومغناطیسی و نویزها محافظت میکند. روکش نهایی کابل نیز همه اجزای یاد شده را احاطه و محافظت مینماید.

قیمت کابل تلفن 20 زوج

بهترین کابل مخابراتی

همان گونه که گفته شد، کابل تلفن مرغوب از رسانای مسی برخوردار است؛ پس طبیعی خواهد بود که قیمت مفتول مس بیشتر تأثیر را در تعیین قیمت این کابل تلفن 20 زوج داشته باشد. نوع کابل یا به بیان دیگر جنس عایق و روکش و ضخامت آن هم سبب تفاوت در قیمت میشود.

به هر روی، تمام تلاش ما متمرکز بر این هدف است که محصولات استاندارد و اصل را در اختیار خریداران قرار دهیم و قیمتهای پیشنهادی از تناسب منطقی برخوردار باشند.

تماس با ما