قیمت کابل برق هالوژن فری

قیمت کابل برق و ویژگیهای آن به هم مرتبط هستند. قیمت کابل برق هالوژن فری متفاوت با کابلهای دیگر خواهد بود؛ اما از خصوصیت مهمی برخوردار است. شرایط فضا و محیط نصب برخی از انواع کابل برق ایجاب مینماید که مواد به کار رفته در آنها هالوژن فری باشند.

چرا کابل Halogen Free؟

معمولاً مواد عایقی به کار رفته در کابلهای برق رایج به گونه ای هستند که در هنگام آتش سوزی، گازهای اسیدی از آنها متصاعد میگردد. این گازها برای موجودات زنده، به ویژه انسانها بسیار خطرناک هستند. همچنین دود حاصل از سوختن این مواد عایقی ضمن تأثیرات مخرب بر تنفس، سبب کاهش شدید قدرت دید شده و خروج افراد و کمک رسانی به آنها را دچار اختلال مینماید.

سالهاست که با تولید و به کارگیری موادی ویژه در ساخت عایق و روکش، اِشکال یاد شده برطرف شده است. دسته ای خاص از این کابلها را با نام کابل هالوژن فری و کم دود یا LSHF میشناسند.

کابل هالوژن فری

کابل هالوژن فری و قیمت آن

یکی از موادی که دارای ویژگی بدون هالوژن میباشد، عایق سیلیکون رابر است. کابل برق با عایق و روکش سیلیکونی ضمن عاری از هالوژن و کم دود بودن، از امتیازات دیگری مانند مقاومت در برابر حرارت، انعطاف پذیری مناسب و استحکام در برابر مواد هیدروکربنی برخوردار است.

قیمت کابل برق هالوژن فری با توجه به تفاوت متریالهای به کار رفته در آن و نیز کمیت سفارش، تعیین و به اطلاع مشتریان و متقاضیان ارجمند میرسد.