قیمت کابل برق فشار قوی

هر چند تعیین قیمت کابل فشار قوی دارای نقاط مشترک با دیگر انواع کابل برق است؛ اما شرایط ویژه ای هم برای این محصولات وجود دارد که موجب تمایز خواهد شد.

منظور از نقاط مشترک بیشتر انواع کابل برق در تعیین قیمت، تأثیر نرخ متریالهایی است که در تولید این محصولات به کار گرفته میشوند. برای مثال، تغییرات قیمت جهانی یا داخلی مس و آلومینیوم تأثیری عمده بر قیمت گذاری کابلهای برق بر جای میگذارد. اثر قیمت دیگر مواد تشکیل دهنده کابل برق مانند عایق نیز قابل توجه خواهد بود.

نکته مهمی که سبب تمایز شرایط قیمت گذاری یا پیشنهاد قیمت برای کابل فشار قوی میشود، غالباً متأثر از تفاوتیست که از منظر ساختار این کابلها و نحوه تولید آنها وجود دارد. مستحضرید اجزای تشکیل دهنده یک کابل فشار قوی بیشتر از کابلی با همان سایز در سطح فشار ضعیف است. از طرفی، تولید هادی یا عایق برای کابلهای فشار قوی حاوی نکات فنی متعددی خواهد بود. کنار هم قرار گرفتن این نکات منجر به تفاوت در ساز و کار قیمت گذاری میگردد.

به هر روی، موضوع مهمتری که در این رابطه مورد توجه است، وجود فرآیندی آشکار برای دریافت سفارش و ارائه پیشنهادهای فنی و قیمت کابل برق فشار قوی میباشد. فرآیندی که نامیرا کابل در حال اجرای آن است.