قیمت هادی هوایی روکش دار

قیمت هادی های هوایی روکش دار با توجه به تغییرات نرخ آلومینیوم و XLPE دچار نوسان میشود؛ اما پیشنهاد قیمت آن از قاعده معین و مشخصی پیروی میکند.

در اکثریت قریب به اتفاق هادیهای هوایی روکش دار از فلز آلومینیوم آلیاژی به تنهایی یا آلومینیوم تقویت شده با فولاد، به عنوان رسانا استفاده شده است. در واقع همان هادی یا سیمهای هوایی آلومینیومی لخت را با توجه به ولتاژ اسمی مجهز به یک لایه روکش نموده و به عنوان هادی روکش دار در شبکه های توزیع برق به کار میگیرند.

بنابراین، نوسانات قیمت آلومینیوم و XLPE تأثیری مستقیم بر قیمت این محصولات بر جای خواهد گذاشت. نکات دیگری که در قیمت هادی هوایی روکش دار مؤثر هستند، سایز هادی و متراژ سفارش است. مستحضرید معمولاً بر خلاف سیمهای بدون روکش، مبنای قیمت هادی روکش دار بر واحد طول یا همان متر خواهد بود.