قیمت عمده کابل فشار متوسط

هنگام اعلام یا پیشنهاد قیمت کابل فشار متوسط، دو نکته تأثیر گذار وجود خواهد داشت. موضوع اول مشخصات فنی کابل مورد تقاضاست و نکته دوم کمیت سفارش است.

بر خلاف کابلهای فشار ضعیف که میتوان لیستی آماده از قیمت پایه آن را در اختیار متقاضیان و خریداران قرار داد، معمولاً پیشنهاد قیمت برای کابل برق فشار متوسط به صورت موردی انجام میشود. این نکته در نتیجه تفاوتهایی است که در گستردگی مصرف و نحوه تولید این دو گروه وجود دارد.

شرکتها، ساز و کار و فرآیندهای مشابه یا خاص خود را برای پاسخ به استعلام قیمت کابل فشار متوسط دارند. ما در نامیرا کابل به سمتی حرکت میکنیم که از پیچیدگی پروسه اعلام قیمت بکاهیم در حالی که مراحل ثبت درخواست، آماده سازی کابل و تحویل یا ارسال آن مطابق روند تعریف شده و منظمی انجام شود و تفکیک واضحی برای خریدهای عمده صورت بگیرد.

قیمت عمده کابل فشار متوسط بر اساس سطح ولتاژ کار، سایز، جنس هادی و دیگر مشخصات آن تعیین میگردد.

📞