قیمت عمده سیم و کابل مخابراتی

ضمن تناسبی که میان حجم و میزان سفارش عمده انواع سیم و کابل مخابراتی با قیمت آنها ایجاد میگردد، با ارائه آفرهای ویژه جلب رضایت بیش از پیش خریداران هدف گذاری شده است.

در کنار دیگر فراسنج های مؤثر بر تصمیم گیری خریداران، همواره قیمت و کیفیت پیشنهاد آن یک پارامتر مهم در دست عرضه کنندگان محصولات گوناگون بوده است. سیم و کابلهای مخابراتی هم از این قاعده مستثنی نیستند.

اساساً در مجموعه نامیرا کابل تلاش ما این بوده است که قیمت یک ابزار برای فریب یا انحراف فکر مشتری نباشد. به بیان آشکارتر، با علم به کمیات اثرگذار در قیمت نهایی و در نظر گیری منافع طرفین، سعی گشته قیمت مناسب پیشنهاد گردد. از طرفی بسته به شرایط تولید و برنامه های فروش، آفرهای ویژه ای نیز در نظر گرفته میشود.

تمرکز فعلی مجموعه بر پوشش انواع سیم و کابل مخابراتی مسی است و در آینده دیگر انواع این گروه از محصولات با قیمت عمده قابل تأمین و عرضه خواهند شد. نحوه اطلاع از قیمت سیم و کابل مخابراتی با استفاده از مسیرهای ارتباطی تعریف شده، امکان پذیر است.