فروش کابل قدرت مسی

فروش کابل قدرت مسی علیرغم کاهش نسبی تقاضا، همچنان سهم قابل توجهی از فروش انواع کابل برق قدرت را به خود اختصاص داده است.

کابل قدرت چیست؟

در برخی منابع واژه کابل قدرت مترادف با کابل برق بیان شده است؛ اما آن چه بیشتر از این عبارت برداشت میشود، محصولاتی هستند که به عنوان کابل اصلی در تأمین، انتقال و توزیع انرژی الکتریسیته به ویژه به شکل زمینی به کار گرفته میشوند.

با این تعریف از کابل قدرت، این روزها رقابت تنگاتنگی مابین کابل مسی و آلومینیومی برقرار است. از طرفی قیمت پایینتر آلومینیوم یک فراسنج جذاب برای افزایش تقاضا و فروش آن به شمار می آید و از سویی برخی دیدگاهها و نیز شرایط فنی، استفاده از کابل قدرت مسی را پیشنهاد میدهند.

انواع کابل قدرت مسی

  • فشار ضعیف ← (1.2)0.6/1 کیلو ولت
  • فشار متوسط ← مانند (12)6/10، (24)12/20 و (36)18/30 KV
  • کابلهای قدرت فشار قوی و فوق فشار قوی ← 63، 66، 132، 230 و 400 کیلوولت
  • کابل های قدرت ترکیبی
  • مقاوم در برابر حرارت
  • کابلهای قدرت دریایی، فراساحلی و کشتی

انواع کابل قدرت مسی

کابل Power فشار ضعیف

در میان کابلهای قدرت، گروه فشار ضعیف بیشترین تقاضا را از نظر تعدد سفارشها به خود اختصاص داده اند. اکثریت قریب به اتفاق این کابلها به ویژه در ایران با ولتاژ نامی 0.6/1 کیلو ولت یا 600/1000 ولت تولید و عرضه میگردند. این کابلها از دیدگاه جنس عایق و سایز دارای تنوع هستند.

فروش کابل قدرت مسی

فروش کابلهای قدرت مسی شامل فشار ضعیف زمینی رایج با ولتاژ اسمی 0.6/1 KV، کابلهای مسلح، مقاوم در برابر گرما و بدون هالوژن در همین رده ولتاژی، کابلهای ساده یا زره دار فشار متوسط و کابلهای فشار قوی میگردد. برای موارد یاد شده تنوع سایز مطابق استانداردها وجود دارد.