فروش سیم برق نسوز

هر چند سیم های برق متنوعی برای ایجاد مقاومت در برابر حرارت یا نسوز شدن طراحی و تولید شده اند؛ اما رایجترین و پر فروش ترین نمونه این محصول، سیم سیلیکونی است.

عایق یا روکشی که در ساخت سیمهای برق به کار میرود علاوه بر جداسازی الکتریکی بخش رسانای سیم از محیط، در تعیین بازه دمای کار سیم برق هم نقش اساسی دارد. به بیان دیگر، میتوان با استفاده از مواد عایقی مختلف به استحکام حرارتی یا برودتی مورد نظر دست یافت.

سیم سیلیکونی یکی از مواردی است که برای یک چنین کاربریهایی پیشنهاد میشود. معمولاً در فروش سیم برق سیلیکونی به انواع و مشخصات حرارتی آن اشاره میگردد و عبارت نسوز بودن با پارامترهای دقیق برای مشتریان شرح داده میشود.

انتخاب سیم برق نسوز با شناخت و آگاهی کافی ضمن تجربه یک خرید مطلوب، تا حد قابل توجهی تضمین کننده صحت عملکرد سیستم و پروژه هایی است که این سیم در آنها به کار گرفته خواهد شد.