فروش انواع کابل ابزار دقیق

فروش انواع کابل ابزار دقیق با در نظر گرفتن تناسب میان نوع کاربری و محصولی که ارائه میشود و مرغوبیت تمامی اجزای تشکیل دهنده کابل، یک فروش خوب خواهد بود که مشتریان از خرید و قیمت کابل ابزار دقیق پیشنهادی رضایت بیشتری خواهند داشت.

در حقیقت حساسیتی که تجهیزات ابزار دقیق دارند، موجب میشود در انتخاب کابل آنها دقت بیشتری لحاظ گردد. ویژگیهای هادی از نظر خلوص و سایز، جنس عایق و یکنواخت بودن ضخامت آن، نوع شیلد به کار رفته، وجود فویل و سیم تخلیه و موارد مشابه دیگر بر کیفیت عملکرد کابل ابزار دقیق یا Instrumentation cable تأثیر میگذارند. بر این اساس میتوان در اینجا به انواع کابل ابزار دقیق اشاره نمود.

انواع کابل ابزار دقیق

  • کابل ابزار دقیق با شیلد کلی: OSCR
  • کابل با شیلد مستقل (زوجی) و کلی: ISCR/OSCR
  • ابزار دقیق زره دار: SWA یا SWB
  • با روکش هالوژن فری
  • مقاوم در برابر حریق

در مجموع، میتوان کابلهای ابزار دقیق را زیر مجموعه کابلهای تخصصی به شمار آورد و در مورد تهیه آن حتماً به نکات یاد شده توجه ویژه ای نمود.

انواع کابل ابزار دقیق

قیمت کابل ابزار دقیق

قیمت این محصولات مشابه دیگر کابلها، رابطه مستقیمی با سایز و جنس اجزای تشکیل دهنده آنها دارد. برای مثال، کابل ابزار دقیق با روکش پی وی سی ارزانتر از کابل هالوژن فری است. و یا کابل ابزار دقیق زره دار (آرموردار) قیمت بیشتری نسبت به نوع بدون زره خواهد داشت.

فروش کابل Instrumentation

پیرو موضوعات مطرح شده، واحد ویژه ای در دپارتمان فروش نامیرا کابل به منظور شناسایی، دسته بندی، رده بندی و معرفی کابلهای ابزار دقیق پیش بینی شده است. بر ای اساس، کار تأمین و فروش به شکل تخصصی صورت میگیرد.

زمانی که از فروش انواع کابل ابزار دقیق سخن به میان می آید، باز هم به مانند محصولات مشابه بر تلاش مجموعه در زمینه پوشش گسترده کابلها چه از منظر سایز و استاندارد سایز بندی و چه تنوع ساختاری، تأکید میکنیم.