تضمین استاندارد و عملکرد کابل

اجرای طرح تضمین استاندارد و کیفیت عملکرد انواع کابل در نامیرا کابل موجب شده است خریداران با خیالی آسوده دست به انتخاب محصول مورد نظرشان بزنند.

تضمین استاندارد کابل

لوگوی جدید سازمان ملی استاندارد ایران

نامیرا کابل تضمین مینماید که همه انواع کابل برق و کنترل عرضه شده توسط این مجموعه مطابق با استانداردهای ملی و جهانی بیان شده برای هر کابل، تولید و تست شده اند. در راستای اجرای این طرح، اقدامات زیر انجام میشود:

  • بیان استاندارد تولید کابل در مشخصات فنی آن
  • اشاره به استاندارد کابل در پیشنهاد فنی و قیمت
  • درج کد رهگیری 10 رقمی پروانه کاربرد نشان استاندارد ملی برای کابلهای برق و فرمان در برگه پیشنهاد محصول و قیمت

ضمانت عملکرد کابل قدرت

تضمین کیفیت

افزون بر ضمانت تطابق کابلها با استانداردها، در خدمتی دیگر از سوی نامیرا کابل، عملکرد و طول عمر مفید کابلهای قدرت نیز برای مشتریان گرامی تضمین میگردد.

بر این اساس، با رعایت نکات زیر میتوانید اطمینان داشته باشید که کابلهای قدرت خریداری شده از این مجموعه حداقل به مدت 25 سال و به طور ایمن، پایدار و قابل اطمینان، کار برقرسانی را برای پروژه های شما انجام خواهند داد.

شرایط این تضمین کیفی عبارتند از:

  • حمل صحیح و نصب درست کابل در محیط متناسب با مشخصات فنی آن و با توجه مقررات مرتبط
  • عدم اعمال ولتاژی بیش از حداکثر ولتاژ قابل تحمل کابل
  • عدم عبور جریان الکتریکی بیش از بیشینه جریان مجاز کار عادی و اتصال کوتاه در زمان معین از کابل

امیدواریم این طرح کم نظیر موجب شود که نقش خود را در اجرای مطمئن پروژه های مشتریان به خوبی ایفا نماییم و در آسودگی خاطر آنها مؤثر باشیم.

تماس با ما