تأمین کابل برق فشار قوی

کابل برق فشار قوی با توجه به ویژگیهایی تولید و بازار مصرف از آن دسته محصولاتیست که برنامه خاصی برای تأمین آن طرح ریزی و اجرا شده است.

در مطالب قبلی درباره انواع کابل برق فشار قوی و محصولاتی که زیر این عنوان تعریف میشوند، گفتیم؛ اما به هر روی تمامی محصولاتی را که مشتریان و کاربران با این نام میشناسند در برنامه تأمین و عرضه قرار گرفته اند. تنوعی که در تأمین کابلهای برق فشار قوی وجود دارد مربوط به رده های مختلف ولتاژی، سایز و دیگر پارامترهای فنی این کابلهاست.

نظر به نوع کابلی که درخواست میشود و با توجه به موجودی انبارها، زمان تحویل کابل فشار قوی به اطلاع متقاضیان ارجمند میرسد. رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در تولید، مرغوبیت کابل، شرایط تحویل و قیمت پیشنهاد شده از جمله فاکتورهای مهم مورد توجه در موضوع تهیه کابل برق فشار قوی به شمار می آیند.

📞