تأمین انواع کابل فشار ضعیف

اگر بخواهیم کابلهای برق را از منظر سطح ولتاژ دسته بندی کنیم؛ آن گاه گسترده ترین بازار و عمومیترین تقاضا مربوط به انواع کابل فشار ضعیف خواهد بود و به همین دلیل تأمین آنها اهمیت ویژه ای مییابد.

گروه بندی انواع کابل برق بر پایه هر پارامتری که انجام شود، علاوه بر دسته های اصلی با زیر گروه های متعددی نیز سر و کار خواهیم داشت. از این روست زمانی که گروهی را با عنوان فشار ضعیف (LV) متمایز میکنیم، باز هم با تنوع رو به رو میشویم و از لفظ انواع استفاده میکنیم. در جدول زیر نخست دسته بندی ولتاژی کابل های برق را مرور میکنیم:

رده بندی ولتاژی کابل برق

اکنون میتوانیم در مورد انواع کابل فشار ضعیف گفت و گو کنیم. این کابلها با توجه به جنس مواد تشکیل دهنده، نوع کاربری و دیگر فراسنجهای فنی الکتریکی و ساختاری به دسته های مختلفی تقسیم میشوند.

کابلهای برق فشار ضعیف قدرت و زمینی هم با هادی مسی و هم آلومینیومی تولید میگردند. از PVC، XLPE یا لاستیک برای ساخت عایق این کابلها استفاده میگردد. تعداد رشته ها و سطح مقطع آنها بسیار متنوع است.

دسته ای از کابلها برای مصارف سبک و معمولی تولید میشوند، گروهی دیگر را میتوان زیر خاک دفن نمود و برخی دیگر ویژه خطوط هوایی هستند. محافظهای الکترومغناطیسی و مکانیکی مانند شیلد و زره به فراخور کاربری کابل در ساختار آن به کار گرفته میشوند. مواردی از این قبیل موجب تنوع بخشی به کابل فشار ضعیف میگردند.

تأمین مطمئن و آسان انواع کابل فشار ضعیف، تخصص مجموعه نامیرا کابل است و اعتماد و اطمینان مشتریان دلگرم کننده ما در ادامه مسیر ارائه خدمت خواهد بود.