انواع کابل های برق فشار قوی

انواع کابل فشار قوی از سمت مشتریان مورد تقاضا قرار میگیرند. ممکن است عبارت فشار قوی در مورد کابل های برق متفاوتی به کار گرفته شود؛ اما میخواهیم ببینیم تعریف دقیق این عنوان چیست و انواع این محصول کدامند؟

تجربه حضور چندین ساله در بازار سیم و کابل نشان میدهد که گاهی عناوین به کار رفته در شناسایی محصولات با استانداردهایی که بدین منظور تعریف شده مغایرت دارد. یک نمونه پر تکرار، همین کابل فشار قویست. شاید این طور به نظر بیاید که کابلهای قدرت با سایز بالا را میتوان با این نام خواند. یا دیده شده هر کابلی با ولتاژ اسمی بیشتر از برق شهری و خانگی را فشار قوی نامیده اند. اما تعریف درست چیست؟

انواع کابل فشار قوی

تعریف کابل HV

مطابق استاندارد IEC هر کابل برقی را که ولتاژ نامی آن بیش از 35 کیلو ولت (35000 ولت) باشد، میتوان عنوان کابل فشار قوی بر آن نهاد. البته برای ولتاژهای بالاتر، عبارتهای فوق فشار قوی و فرا فشار قوی هم استفاده میگردد؛ اما در هر صورت کابلهای زیر 35 کیلو ولت را نمیتوان فشار قوی نامید.
جدول زیر دسته بندی ولتاژهای فشار ضعیف (LV)، فشار متوسط (MV)، فشار قوی (HV) و بالاتر را نشان میدهد:

رده بندی ولتاژی کابل برقانواع کابل فشار قوی

همانند دیگر کابلهای قدرت، زمانی که سخن از انواع به میان می آید، غالباً تمایزی که از منظر مشخصات فنی وجود دارد مدنظر خواهد بود. کابلهای برق 38/66، 76/132، 133/230 و 230/400 کیلو ولت در زمره انواع کابل فشار قوی و فوق فشار قوی هستند. وجوه تمایز این کابلها بر اساس موارد زیر خواهد بود:

  1. شکل و جنس هادی و سطح مقطع آن
  2. جنس عایق و روکش
  3. دیگر اجزای حفاظتی

کابل فوق فشار قوی

فروش کابل فشار قوی

دپارتمان فروش نامیرا کابل بخش ویژه ای را برای کار بر روی تأمین و فروش کابلهای فشار متوسط و فشار قوی ایجاد نموده است. با توجه به سفارشهای رسیده و پیشنهادهای فنی ارائه شده، مراحل تأمین و تحویل کابلها به اطلاع متقاضیان گرامی میرسد.