انواع هادی های خطوط هوایی

با یک نگاه ساده به خطوط هوایی متوجه میشویم که هادی های آلومینیومی نقش عمده ای در انتقال و توزیع انرژی الکتریسیته ایفا میکنند؛ اما جالب است که همین هادیها انواع گوناگونی دارند.

مستحضرید که دو شیوه اصلی و عمده برای جا به جایی و انتقال برق استفاده از خطوط هوایی و زمینی است. در خطوط زمینی کابلهای مسی و آلومینیومی با سطح ولتاژ اسمی متفاوت به کار گرفته میشوند؛ اما بیشتر شبکه های هوایی برق دارای هادیهای آلومینیومی هستند.

این هادیها در خطوط فشارقوی غالباً به شکل بدون روکش هستند؛ ولی نوع روکش دار آنها نیز در شبکه های فشار متوسط و ضعیف استفاده میگردد. مهمترین عامل ایجاد کننده تمایز بین هادیهای هوایی نوع، ساختار یا شکل رسانای آنهاست.

هادی آلومینیومی OHL
هادیهای هوایی در اَشکال مختلف مانند تمام آلومینیومی، آلومینیوم آلیاژی، آلومینیوم با مغزی فولادی یا تقویت شده با فولاد، آلومینیوم با ظرفیت حرارتی بالا و هادی کمپکت در خطوط برق دیده میشوند.

هر یک از انواع هادی های هوایی دارای ویژگیهایی هستند که با توجه به شرایط اقلیمی، سطح ولتاژ و توان انتقالی خطوط، نوع خطوط و دیگر فراسنجهای مؤثر نوع مناسب انتخاب میگردد. به بیانی دیگر، بیشینه مقاومت الکتریکی، ظرفیت آمپری، استقامت مکانیکی و میزان مقاومت در برابر شرایط جوی در هنگام انتخاب هادیهای هوایی مورد توجه قرار میگیرند.

📞