سیم برق تمام مس

وجود محصولات نامرغوب باعث شده است که تهیه سیم برق تمام مس برای بسیاری از مشتریان سخت شود؛ اما چاره کار این جاست.

مگر همه سیمهای برق از هادی مسی ساخته نشده اند؟

تولید کابل زمینی مسی

منظور ما از سیم برق در این مقاله، سیمهای عایق داری هستند که در سیم کشی ساختمانها، تابلوها و تجهیزات الکتریکی به کار میروند. برابر با استانداردهای رسمی تولید، بخش هادی یا رسانای این سیمها باید از مس خالص بدون اندود یا اندود شده (مثلاً قلع اندود) ساخته شود. بنابراین، کاربرد دیگر هادیها و فلزات در این گروه از سیمها ممنوع و غیر مجاز است.

اما متأسفانه برخی از تولید کنندگان، فلزات دیگر یا ترکیبها و آلیاژهای غیر مجاز را در تولید سیم برق به کار میبرند و یا خلوص مس به کار رفته در محصولاتشان بسیار پایین است. به همین دلیل موضوعی به نام سیم برق تمام مس در مقابل این نوع سیمها مطرح میشود.

چرا تمام مس بودن این سیمها مهم است؟

سیم ساختمانی

هادی آلومینیوم نیز فلز پر مصرفی در صنعت سیم و کابل به شمار میرود؛ اما موارد مصرف آن کاملاً مشخص شده است. از آلومینیوم در کابلهای قدرت مفتولی و نیمه افشان با سطح مقطع 10 میلیمتر مربع به بالا میتوان استفاده نمود. همچنین این فلز را میتوان در تولید هادیهای هوایی خطوط برق و کابلهای هوایی (خودنگهدار) به کار برد؛ اما به کار بردن آن در سیمهای برق افشان و مفتولی تا سطح ولتاژ 450/750 ولت غیر استاندارد خواهد بود. دلایل مهم این موضوع عبارتند از:

 1. اکسید آلومینیوم بر خلاف اکسید مس هادی برق نیست. در سایزهای پایین نسبت اکسید آلومینیوم به سطح کلی هادی بالا خواهد بود و موجب افزایش مقاومت الکتریکی سیم پس از نصب خواهد شد.
 2. ضریب انبساط طولی آلومینیوم بالاست. از این رو در سیمهای سایز پایین ممکن است موجب سست شدت یا جدا شدن هادی از محل اتصال شود.

بنابراین مس که بهترین رسانای برق پس از نقره است، مناسبترین و ایمنترین گزینه برای تولید سیمهای برق در رده ولتاژی 300/300، 300/500 و 450/750 ولت خواهد بود.

سیمهای برق ناخالص یا غیر مسی به همراه اتصالات غیر استاندارد و سست، مهم ترین دلایل بروز آتش سوزی در ساختمانها و کارگاهها به شمار میروند. در کنار این، سیمهای غیر استاندارد موجب افزایش تلفات و مصرف انرژی الکتریسیته نیز میگردند.

مشخصات مفتول تمام مس

مفتول مس 8 میلیمتری

مفتول مس 8 میلیمتری به عنوان ورودی خط تولید هادی مسی در کارخانه های سیم و کابل به شمار می آید. برخی از مهمترین ویژگیهای مفتول مس استاندارد عبارتند از:

 • هدایت الکتریکی: 101% IACS
 • حداقل خلوص مس: 99.9%
 • مقدار اکسیژن: 0 تا 5 ppm
 • تعداد پیچش تا شکست: بیش از 47 دور
 • چگالی: 8.96 گرم/سانتیمتر مکعب

توضیح : IACS مخفف International Annealed Copper Standard میباشد که معمولاً هدایت الکتریکی دیگر فلزات را در مقایسه با مس انیل شده میسنجند. با فرض 100% برای مس انیل نشده، هدایت نقره 105%، طلا 70%، آلومینیوم 61%، برنج حدود 28% و آهن 17% خواهد بود.

انواع سیم برق تمام مس

انواع سیم برق تمام مس

 • افشان با عایق PVC در سایزهای 0.5 تا 1 میلیمتر مربع با استاندارد: ISIRI (607) 06
 • افشان با عایق پی وی سی در سطح مقاطع 1.5 تا 120 mm² با استاندارد: ISIRI (607) 02
 • مفتولی با عایق PVC در سطح مقطع های 0.5 تا 16 mm² با استاندارد: ISIRI (607) 01
 • نیمه افشان با عایق پی وی سی در سایزهای 1.5 تا 120 میلیمتر مربع با استاندارد: ISIRI (607) 01
 • مفتولی و نیمه افشان با عایق LSZH در سطح مقاطع 1 تا 120 mm² با استاندارد: IEC 60754-1 و BS 7211
 • سیم کم دود و بدون هالوژن در سایزهای گوناگون: IEC 60754-1 و BS 7211

رسانای تمامی این سیمها از مس خالص مطابق با استاندارد IEC 60228 و ISIRI 3084 ساخته میشود.

فروش سیم برق تمام مس

سیم افشان تمام مس

نامیرا کابل همواره بر تولید، فروش و استفاده از محصولات استاندارد تأکید داشته است و این اصل را در تمامی محصولات ارائه شده از سمت خود نیز رعایت مینماید. شما مشتری ارجمند که هوشمندانه به دنبال سیم برق استاندارد با هادی تمام مس هستید، میتوانید با خیالی آسوده و دریافت تضمین، سایزهای مدنظر را از نامیرا کابل خریداری نمایید.