کابل زمینی برق با تحویل فوری

کابل زمینی برق با تنوع ولتاژ نامی، جنس اجزای تشکیل دهنده و سایز، طراحی و تولید میشود. کوتاه شدن زمان مابین ثبت سفارش و آماده شدن کابلهای برق زمینی، یکی از درخواستهای مشتریان بود که با طرح تحویل فوری به آن پاسخ داده میشود.

زمانی که کابلها در مرحله پیش از تولید قرار دارند و طراحی میشوند، یک نکته مهم توجه به شرایط محل نصب و بهره برداری از کابل است. زمانی که میگوییم کابل زمینی برق، یعنی سخن از کابل برقی است که قابلیت نصب به صورت دفنی یا زیر زمینی را دارد.

کابلی که مطابق استاندارد، از مواد اولیه مرغوب و متناسب با شرایط محل نصب، طراحی، تولید و پیشنهاد شود، عمر مفید طولانی خواهد داشت.

کابل زمینی فشار ضعیف

کابل زمینی فشار ضعیف زره دار

همه انواع کابل زمینی برق که ولتاژ نامی آنها تا 1000 ولت است، با عنوان کابل فشار ضعیف (LV) شناخته میشوند. کابل NYY رایجترین نوع کابل قدرت فشار ضعیف است. این کابلها با تنوع زیر تولید و تحویل میگردند:

  1. مسی تک رشته و چند رشته: NYY, N2XY, NYY-O, NYY-J, N2XY-O, N2XY-J
  2. آلومینیومی تک سیمه و چند سیمه: NAYY, NA2XY, NAYY-J, NA2XY-O
  3. زمینی مسی زره دار: N2XRY, N2XRY-O, N2XRY-J

کابل قدرت فشار متوسط

کابل زمینی فشار متوسط

کابلهایی هستند که در شبکه های زمینی فشار متوسط استفاده میشوند. ولتاژ اسمی این گروه از کابلهای برق زمینی عددی بیش 1 تا 35 کیلو ولت میباشد. گوناگونی این کابلها نیز شامل موارد زیر خواهد شد:

  • مسی تک رشته و چند رشته ساده
  • مسی آرموردار
  • آلومینیومی تک رشته و چند رشته ساده
  • آلومینیومی زره دار

کابل فشار قوی زمینی

Namira EHV Cable

کابلهایی با ولتاژ نامی 63 تا 400 کیلو ولت که برای نصب زمینی در خطوط انتقال برق استفاده میشوند. به دلیل این که کابلهای فشار قوی مقدار توان بسیار بالایی را تأمین میکنند، در طراحی آنها نکات بیشتری مورد توجه قرار میگیرند. تنوع در این رده از کابل زمینی برق ناظر بر جنس هادی، عایق و روکش و همین طور لایه ها و اجزای حفاظتی خواهد بود.

تأمین و تحویل کابل زمینی برق

با پیش بینی امکان برقراری ارتباط آسان با واحد فروش و با ارائه خدمات مشاوره ای، تلاش نموده ایم فرآیند یا پروسه خرید انواع کابل قدرت تا جایی که ممکن است کوتاه و به دور از پیچیدگی باشد. همین طور کاهش زمان تحویل سفارشهای کابل LV مورد تأکید قرار گرفته تا بتوانیم از واژه تحویل فوری این محصولات با مشتریان سخن بگوییم.