کابل برق سه فاز آلومینیومی مطابق با استاندارد

کابل برق سه فاز آلومینیومی یک انتخاب فوق العاده برای تأمین برق واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و پرورش دام، طیور و آبزیان است. اگر کابل برق آلومینیومی مطابق با استاندارد تولید شده باشد، بدون دردسر میتوان از آن استفاده نمود.

استانداردها با تعیین چارچوب و موازین تولید کابلهای برق موجب میشوند که کاربران به آسانی و آسودگی خاطر و با در نظر گرفتن شرایط فنی و محیطی، کابل مناسب را انتخاب نمایند. در بیشتر کشورها برای تولید کابل برق استانداردهای لازم الاجرا وضع میگردد. این استانداردها ممکن است به شکل محلی، ملی و یا بین المللی باشند.

استاندارد کابل برق آلومینیومی

در این بخش به استانداردهای مهمی که در تولید انواع کابل برق آلومینیومی به ویژه در کشور ایران مورد استفاده قرار میگیرد، اشاره میکنیم:

 • استاندارد IEC 60502-1 و IEC 60502-2 برای کابل آلومینیومی زمینی فشار ضعیف و متوسط
 • INSO 3569-1 برای کابل آلومینیومی زمینی
 • استاندارد IEC 60228 و INSO 3084 برای تولید هادی کابل آلومینیومی زمینی و هوایی (خودنگهدار)
 • دستور العمل و معیارهای ارزیابی شرکت توانیر برای کابلهای خودنگهدار

فروش کابل آلومینیومی

استانداردهای یاد شده جزئیات متعددی دارند. مثلاً IEC 60502-2 دارای 4 پارت نامبر است که به ترتیب زیر برای ولتاژهای نامی مختلف مورد استناد قرار میگیرد:

 • پارت یک : 1 تا 3 کیلو ولت
 • دو : 6 تا 30 کیلو ولت
 • سه : رزرو شده برای توسعه آینده
 • پارت چهار : الزامات آزمونها و تستها برای متعلقات کابلهای 6 تا 30 کیلو ولت

از دیگر موارد مطرح شده در این استانداردها، تعیین جنس رسانا، عایق و روکش برای رده های مختلف ولتاژی کابلهای قدرت است.

کابل سه فاز آلومینیومی

کابل سه فاز آلومینیومی همان طور که از نامش پیداست، کابلیست که مناسب استفاده در شبکه برق سه فاز بوده و جنس هادیهای آن آلومینیوم است. میتوان این کابل را از دو دیدگاه دسته بندی نمود:

از نظر ولتاژ نامی:

 1. کابل آلومینیومی فشار ضعیف
 2. کابل آلومینیومی فشار متوسط

از دیدگاه نوع و محل نصب:

 1. کابل آلومینیومی زمینی
 2. کابل آلومینیومی هوایی (کابل خودنگهدار یا کابل فاصله دار)

انواع کابل آلومینیومی

انتخاب کابل برق آلومینیومی

به طور کلی قیمت کابل آلومینیومی یک مزیت عمده به شمار می آید. این ویژگی به قدری قابل توجه است که در برخی پروژه ها بحث جانشینی کابلها و استفاده از کابل آلومینیومی به جای مسی مطرح میشود. با در نظر گرفتن معیارهای استاندارد، جریان مجاز کابل آلومینیومی و مباحث دیگری مانند افت ولتاژ و الزامات نصب، میتوان بدون هیچ خطری از این کابلها بهره جست.