کابل BMS

فروش کابل KNX

کابل هوشمند سازی ساختمان

برای برقراری ارتباط میان تجهیزات در ساختمان و خانه های هوشمند، از کابلهایی با عنوان کابل هوشمند سازی استفاده می گردد. در این بخش به معرفی کابل KNX/EIB یا همان کابل BMS و مسیر آسان خرید آن می پردازیم. واژه هوشمند و هوشمند سازی چندین سال است که در پسوند معرفی تجهیزات و امکانات شخصی، […]

بیشتر بخوانید
جست و جو
تماس تلفنی
واتس اپ