کابل ABC

کابل ABC

کابل ABC | کابل خودنگهدار آلومینیوم

هنگامی که در معرفی یک کابل نوشته می شود کابل ABC یا به تنهایی ABC، متوجه می شویم مقصود Aerial Bundled Cable یا همان کابل خودنگهدار آلومینیوم است. معرفی کابل ABC همان طور که بیان شد، حروف اختصاری ABC بر گرفته از سر واژه های Aerial Bundled Cable یا Aerial Bundle Cable است که برگردان […]

بیشتر بخوانید
جست و جو
تماس تلفنی
واتس اپ