کابل زمینی تک سیمه

کابل زمینی مسی

کابل زمینی تک سیمه و لیست کامل سایزها

کابل زمینی تک سیمه فشار ضعیف NYY، NAYY، N2XY و NA2XY و انواع فشار متوسط آن در تمامی سایزهای استاندارد و مطابق با لیست تولید، عرضه می شود. سفارش تامین مجموعه کامل کابلهای برق تک رشته از بهترین تولیدات میسر است. در فرآیند انتخاب کابلهای قدرت یک نکته مربوط به تعداد رشته های آن است. […]

بیشتر بخوانید
جست و جو
تماس تلفنی
واتس اپ