کابل خودنگهدار 6 سیمه

کابل خودنگهدار 6 رشته

کابل خودنگهدار 6 سیمه فشار ضعیف

کابل خودنگهدار 6 سیمه یا 6 رشته کابلی است که در خطوط توزیع برق فشار ضعیف ایران استفاده می شود. تقاضای بازار سبب شده تولید و فروش این نوع کابل هوایی در آمارها چشمگیر باشد. طراحی و تولید کابلهای برق منطبق بر چند اصل صورت می گیرد. استانداردها و الزامات فنی وضع شده از سمت […]

بیشتر بخوانید
جست و جو
تماس تلفنی
واتس اپ