کابل خودنگهدار 50

کابل خودنگهدار 50

کابل خودنگهدار 50 فشار ضعیف و فشار متوسط

کابل خودنگهدار 50 در رده ولتاژی فشار ضعیف به شکل پنج رشته و شش سیمه و همین طور برای استفاده در خطوط هوایی فشار متوسط طراحی و تولید می شود. سطح مقاطع مختلفی برای کابلهای خودنگهدار قابل تولید است. البته برخی محدودیتها در نصب و افزایش وزن باعث شده است که کابل خودنگهدار فشار ضعیف […]

بیشتر بخوانید
جست و جو
تماس تلفنی
واتس اپ